nieuws

Eigen risico in 2012 naar 210 euro

Geen categorie

Het eigen risico in de zorg gaat vanaf 2012 met 40 euro omhoog. Dat heeft demissionair minister Ab Klink van VWS dinsdag 21 september 2010 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het eigen risico is nu 165 euro, in 2011 wordt het 170 euro en in 2012 stijgt het naar 210 euro.

Klink vindt maatregelen nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Hij ziet een structurele groei van ruim 2 miljard euro, als niet wordt ingegrepen. Verhogen van het eigen risico zou 260 miljoen euro moeten opleveren.

Eigen bijdrage ggz voorlopig lager
De bewindsman is bereid de eigen bijdrage die hij per 2011 wil invoeren voor onder meer een bezoek aan de psychiater, wat te verlagen. Eigenlijk zou die bijdrage voor de tweedelijnszorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 175 euro bedragen, maar als de Kamer daarom vraagt, wil hij die nu verlagen tot 90 euro. Hij sluit niet uit dat dat bedrag in toekomst omhooggaat.
Een Kamermeerderheid ziet liever helemaal geen eigen bijdrage in de tweedelijns ggz en vreest dat vooral mensen met lage inkomens die hulp nodig hebben, daardoor daarvan afzien. Volgens Klink leveren alternatieven voor de eigen bijdrage die de Kamer heeft aangedragen, niet snel genoeg voldoende geld op. Ook stelt hij dat hij het ongewenst vindt om uitzonderingen te maken voor kwetsbare groepen, vanwege de administratieve rompslomp en hogere kosten die daaraan zijn verbonden.

Opbrengsten
De eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz levert volgens Klink 60 miljoen euro op. Via aanpassing van regels voor apothekers en geneesmiddelen komt 50 miljoen binnen. Het hogere eigen risico per 2012 levert 35 miljoen euro op en per 2012 zou het eigen risico nog eens met 40 euro omhoog moeten. Klinkt wijst de Kamer er wel op dat 'deze alternatieve dekking' het nieuwe kabinet beperkt in de mogelijkheden het verplicht eigen risico nog meer te verhogen.

Reageer op dit artikel