nieuws

Extra stortingen in pensioenkas dekken tekorten

Geen categorie

Bedrijven uit de AEX 25 hadden eind 2009 op basis van IFRS een totaal pensioentekort van 18,1 miljard euro. Een daling ten opzichte van de 24,6 miljard euro in 2008 die echter niet te danken was aan betere beleggingsresultaten, maar aan substantiële extra stortingen in de pensioenkas. Zo besteedden deze bedrijven 7,1 miljard euro aan het dekken van tekorten en 2,5 miljard euro aan het financieren van nieuwe pensioenopbouw voor huidige wereldwijde medewerkers.

Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PwC. Voor haar rapport 'Pensions on the ropes' analyseerde PwC de pensioenverplichtingen van de AEX 25-bedrijven die volgens IFRS rapporteren. Hieruit blijkt onder meer dat naast iedere euro die deze bedrijven de afgelopen vijf jaar aan premie voor nieuwe pensioenopbouw betaalden, nog minimaal een euro bijgelegd werd om aan verplichtingen over het verleden te kunnen voldoen.

Over de afgelopen vijf jaar betaalden de onderzochte bedrijven 32 miljard euro aan pensioenpremies voor hun medewerkers. Het gaat hierbij om een combinatie van de jaarlijkse inleg voor de nieuwe pensioenopbouw van medewerkers en aanvullende stortingen om tekorten te dekken. Voor 2009 bedroeg de totale bijdrage 9,6 miljard euro, beduidend meer dan de 6 miljard euro in 2008. Uit de analyse van PwC blijkt dat de afgelopen vijf jaar minder dan de helft van de pensioenpremie werd besteed aan nieuwe pensioenopbouw voor medewerkers en dat een jaarlijks groeiend bedrag besteed wordt aan het dekken van tekorten voortkomend uit bestaande pensioenverplichtingen.

"Hoewel de rendementen op beleggingen in 2009 een stijgende lijn vertoonden, heeft dit onvoldoende bijgedragen aan het verkleinen van de pensioentekorten van ondernemingen", zegt Mischa Borst van PwC. "De stijging werd vooral teniet gedaan door de lagere obligatierendementen die ondernemingen moeten gebruiken bij het bepalen van hun pensioenverplichtingen. "Voor 2010 verwachten we dat de totale pensioenkosten van de onderzochte bedrijven gaan dalen. Op iets langere termijn kunnen we een weer een stijging verwachten. Zeker wanneer de IASB begin 2011 met nieuwe boekhoudregels komt, waarbij de verwachte beleggingsopbrengsten naar beneden zullen moeten worden bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat bedrijven dan tekorten volledig op zullen moeten nemen in hun balans."

Pensioen wordt een steeds groter financieel vraagstuk voor ondernemingen. Voor de aanpak van dit vraagstuk bestaat geen "one-size-fits-all" oplossing. Wel constateert Borst dat het onderwerp 'pensioen' in internationale organisaties nog te weinig centraal wordt beheerd. "Veel internationale bedrijven hebben te maken hebben met een veelheid aan pensioenregelingen. Een belangrijke eerste stap is dan ook het zorgen voor concrete besturingsinformatie. Op basis van die informatie is een goede analyse mogelijk, kunnen bestuurders hun doelstellingen formuleren en op zoek gaan naar de beste aanpak". PwC doet enkele aanbevelingen in die richting: Organisaties zouden ernaar moeten streven om kennis van (internationale) pensioenverplichtingen te centreren en het belangrijk om te kijken of er een efficiencyslag gemaakt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door te sturen op het beleggingsbeleid en het risicobeheer of door schaalgrootte te benutten via het sluiten van collectieve internationale contracten.

Een eerder PwC-onderzoek onder Nederlandse werkgevers toonde aan dat 94 procent van de werkgevers vindt dat ze de verantwoordelijkheid hebben voor een goed pensioen voor hun werknemers. Wel geeft 83 procent aan dat de hoge kosten die gepaard gaan met het pensioen, hen tegenwoordig minder gemotiveerd maakt een 'kwalitatief goed pensioen' te verzorgen.

Download HIER het complete rapport

Reageer op dit artikel