nieuws

Gemeenten hielden ruim 209 miljoen euro over aan huishoudelijke hulp

Geen categorie

De gemeenten hebben in 2009 veel minder uitgegeven aan huishoudelijke hulp dan gepland. Daardoor is er een overschot van 209,8 miljoen euro ontstaan. Dat meldt Zorgvisie op grond van het rapport 'Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2011' van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Op basis van voorlopige cijfers uit 2009 hebben gemeenten netto 1.142 miljoen euro uitgegeven aan huishoudelijke hulp. Het toegekende budget was aanzienlijk hoger: 1.351,8 miljoen euro. Daardoor ontstond er een overschot van 209,8 miljoen euro.

Verklaring overschot
Het overschot is grotendeels toe te schrijven aan lager dan verwachte productprijzen (289 miljoen). Ook een lagere dan verwachte volumegroei (19 miljoen) en een verschuiving van duurdere naar goedkopere producten (88 miljoen) dragen bij aan het overschot. Daartegenover staan hoger dan verwachte uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (150 miljoen) en lagere dan verwachte eigen bijdragen (45 miljoen).

Budget 2011
In het definitieve advies wordt ook ingegaan op het Wmo-budget van 2011. Na indexatie van volume- en prijsstijgingen komt het bindend advies voor volgend jaar neer op een budget van 1.237,7 miljoen. Het SCP stelt dat er wel rekening gehouden moet worden met de introductie van de financiële vergoeding voor de alfahulp en niet-houdbare lage tarieven in relatie tot de kostprijzen. Het planbureau adviseert daarom om 122,7 miljoen euro aan het budget toe te voegen. Het totale budget zou daarmee (naar beneden afgerond) uitkomen op 1.360,3 miljoen euro (niet bindend advies). De bedragen in dit definitieve advies zijn 72,9 (bindend) respectievelijk 76,7 (niet-bindend) miljoen euro hoger dan de in het voorlopige advies (april 2010) gerapporteerde bedragen. (Bron: Zorgvisie)

Meer informatie: SCP-rapport 'Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2011'.

Reageer op dit artikel