nieuws

Gemiddeld bruto jaarloon bijna 30.000 euro

Geen categorie

Het gemiddelde bruto jaarloon van een werknemer in 2008 bedroeg bijna 30 duizend euro. Het gemiddelde uurloon van alle banen in Nederland lag daarbij op 19,53 euro per uur en er werd 29,3 uur per week gewerkt. Deze informatie is afkomstig uit de vernieuwde CBS-statistiek ‘Werkgelegenheid en Lonen’.

De CBS-statistiek is gebaseerd op de polisadministratie over de jaren 2006 tot en met 2008. Hiermee is de overgang van eigen CBS-enquêtering bij 80 duizend bedrijven als bron voor de statistieken van Werkgelegenheid en Lonen naar het gebruik van een administratieve bron afgerond.

Het CBS heeft tot medio 2006 de data voor deze statistieken bij bedrijven verzameld. Sindsdien gebruikt het CBS dus de data uit de polisadministratie, het gaat daarbij om ruim 100 miljoen loonstrookjes op jaarbasis. Op deze wijze werkt het CBS mee aan de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Daarnaast maakt deze nieuwe informatie het mogelijk om gedetailleerder te publiceren dan voorheen.

In de CBS-databank Statline is veel informatie te vinden over banen en lonen van werknemers. Het gaat over banen van werknemers bij bedrijven en instellingen, lonen, uren, contractsoorten, enz.

Klik HIER voor de CBS-statistiek

Reageer op dit artikel