nieuws

‘Gevolgen vergrijzing worden overdreven’

Geen categorie

Door een verkeerde rekenmethode wordt het ouder worden van de bevolking te veel als een last gezien. Dat schrijven wetenschappers uit Oostenrijk en de Verenigde Staten volgens de BBC in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science.

Zij pleiten voor een andere methode, waarin er beter rekening mee wordt gehouden dat 65-plussers door de betere gezondheidszorg nog verscheidene jaren een zeer waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen bieden.

Misleidende informatie
De wetenschappers menen dat de huidige berekeningen op misleidende informatie worden gebaseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van cijfers die de Verenigde Naties en statistische bureaus publiceren. 'Die cijfers, die in de gehele wereld worden gebruikt om de kosten van de gezondheidszorg en van pensionering te bepalen, zijn gebaseerd op de leeftijd. Mensen worden als oud beschouwd, als zij 65 jaar of zelfs nog jonger zijn', zegt hoogleraar Warren Anderson, die zowel in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen als in de Verenigde Staten werkt.

Langer gezond
Bij de huidige berekeningen wordt de OADR (old-age dependency ratio) gebruikt. Met dat getal wordt de groeiende druk van het ouder worden van mensen op het pensioenstelsel uitgedrukt. Volgens de auteurs van de studie wordt er daarbij aan voorbijgegaan dat mensen langer in goede gezondheid leven en dat 65 jaar niet oud is. Zij pleiten daarom voor een ander getal, de adult disability dependency ratio (ADDR). In dat getal komt tot uitdrukking hoeveel mensen hulp nodig hebben en hoeveel mensen die hulp kunnen geven. Als de gevolgen van het ouder worden gebaseerd worden op ADDR, komt een getal uit de bus dat vier vijfde lager is dan bij berekeningen met de OADR.

Politieke gevolgen
De auteurs schrijven dat hun werk ook politieke gevolgen heeft. 'Langzame en voorspelbare veranderingen in de pensioenleeftijd die worden gerechtvaardigd door het toegenomen aantal jaren dat mensen gezond leven, kunnen politiek aanvaardbaarder zijn dan grote, abrupte veranderingen die worden gerechtvaardigd met de noodzaak de uitgaven te beperken', zegt Anderson.

Tip
Kom naar het congres op 2 december a.s. over de baten van de zorg!

Reageer op dit artikel