nieuws

Gezamenlijk optrekken

Geen categorie

U leest een bijzonder nummer van Service Management. Bijzonder omdat het de eerste en waarschijnlijk laatste keer is dat ik mij hoofdredacteur mag noemen. Dat is een grote eer. Een veelgelezen blad in onze sector, waar ik voor dit septembernummer mee de inhoud van mocht bepalen. Dat was en is een aparte ervaring. Zeker als […]

U leest een bijzonder nummer van Service Management. Bijzonder omdat het de eerste en waarschijnlijk laatste keer is dat ik mij hoofdredacteur mag noemen. Dat is een grote eer. Een veelgelezen blad in onze sector, waar ik voor dit septembernummer mee de inhoud van mocht bepalen. Dat was en is een aparte ervaring.

Zeker als voorzitter van een levendige brancheorganisatie ben ik blij met de professionele belangstelling van de vakpers. Bij OSB volgen we alle schoonmaakbladen nauwgezet; ze zijn een bron van nuttige informatie. Soms ook van lichte wenkbrauwenfrons. Zoals onlangs in twee uitgaven van dit blad, waar gerapporteerd werd over MKBeterschoon: een initiatief van MKB-bedrijven om meer belangstelling te wekken voor dit belangrijk deel van de schoonmaakwereld. Onze OSB wil structureel een goede plek inruimen ook voor het MKB-bedrijfsleven. We doen dat nu volop door ons bestuur veelzijdiger te maken, een MKB-platform te starten en door MKB’ers direct te betrekken bij grote inhoudelijke dossiers. Niks tegenstellingen, maar gezamenlijk optrekken is het motto.

Uiteraard wil ik de indruk wegnemen dat we het ene vakblad boven het andere willen bevoordelen. Maar als voorzitter in deze veelzijdige branche wil ik, overal waar ik dat kan, de schoonmaaksector voor het voetlicht brengen. Te laten zien wat de economische en maatschappelijke betekenis is van deze particuliere branche met rond de 200.000 werknemers die met 1% van de bedrijven in Nederland een bijdrage genereert van ongeveer 1% van ons bruto nationaal product. Dat er geen enkele reden is om ons belang klein te maken en in de schaduw te stellen. Nee, dat er alle reden is de branche als een volwassen speler te beschouwen die een belangrijke maatschappelijke functie vervult.

Daarom hebben we mede het initiatief genomen om samen met de catering- en beveiligingsbranche, in het najaar, een pamflet uit te brengen waarin we gedrieën aantonen hoe waardevol facilitaire dienstverlening in Nederland is. En vooral wat nodig is om die grote en veelzijdige bedrijfstrak ook de komende jaren op waarde te blijven schatten. Een stevige agenda voor de facilitaire dienstverlening in Nederland met aandacht voor mededinging en kwaliteit; arbeidsmacht en innovatie.

U ziet: we varen vol aan de wind, met nieuw elan, om eraan bij te dragen dat de schoonmaakbranche de plek krijgt die ze verdient. Er is volop werk aan de winkel. Ik heb deze column graag gemaakt om u in mijn enthousiasme te laten delen.

Hans Simons, voorzitter OSB

Reageer op dit artikel