nieuws

GIBO: Let op bij vierde tijdelijke arbeidscontract

Geen categorie

Mocht een werkgever tot voor kort slechts drie opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten aanbieden aan werknemers tot 27 jaar, het komende jaar mogen dat er vier zijn. De regeling is tijdelijk en geldt in principe tot 1 januari 2012. Als de economische crisis daarna nog aanhoudt kan de overheid de maatregel verlengen tot uiterlijk 1 januari 2014.

Als de tijdelijke regeling vervalt, dan geldt de oude regeling weer. Er is een uitzondering gemaakt voor werknemers die onder de nieuwe regeling vallen en bij het vervallen daarvan in het vierde contract zitten of de periode van 36 maanden hebben gepasseerd. Zij krijgen, zolang ze nog geen 27 jaar zijn, op het moment van het vervallen van de tijdelijke regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden. Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar houdt de werking van de nieuwe regeling direct op. De werknemer valt dan onder de oude regeling. Dit betekent dat de werkgever zijn eventuele vierde tijdelijke contract, of zijn contract dat de periode van 36 maanden heeft overschreden, moet omzetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer de werkgever dat niet wil, dan moet hij bij het toepassen van de tijdelijke regeling nagaan wanneer de werknemer 27 jaar wordt en welk contract de werknemer wel gegeven kan worden, zonder dat het een vast contract wordt.

(Bron: GIBO Groep)

Reageer op dit artikel