nieuws

Grote variatie in huisartsendichtheid per gemeente

Geen categorie

Per gemeente bestaan er stevige verschillen in de verhouding tussen het aantal huisartsen en inwoners. Dit blijkt uit een update van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM), die voor alle gemeenten en postcodegebieden in Nederland naast de vraag naar eerstelijnszorg ook het aanbod aan huisartsen online in beeld brengt.

Het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) hebben onlangs de vernieuwde versie van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) gelanceerd. Per 100 mensen die een beroep moeten doen op een huisarts blijkt er in sommige postcodegebieden de helft minder aanbod dan in andere. NIVEL afdelingshoofd Dinny de Bakker: 'We hebben een instrument gemaakt waarmee iedere GGD en gemeente kan kijken hoe lokaal de zorgvraag is en het aanbod aan eerstelijnszorg. Zodat ze beleid kunnen ontwikkelen om het bijvoorbeeld voor huisartsen aantrekkelijker te maken zich daar te vestigen'.

Afstemming
'Dankzij de VAAM kan het aanbod aan onder andere huisartsenzorg beter worden afgestemd op de lokale vraag', zegt Frederik Vogelzang van de NPCF. Dat de VAAM voor het eerst ook het aanbod aan huisartsen voor alle gebieden in Nederland toont, is volgens het NIVEL en de NPCF van wezenlijk belang voor de discussie over de afstemming tussen aanbod en vraag op lokaal niveau. 'We streven ernaar dat je als patiënt voldoende tijd en aandacht van je huisarts krijgt. Waar in Nederland je ook woont.'

Toekomstverwachting
'De VAAM toont niet alleen de verwachte vraag naar huisartsenzorg maar ook naar farmaceutische zorg, fysiotherapie, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek, verloskunde, hulp en verpleging, en de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen zoals chronische ziektes en psychosociale problemen', vertelt Dinny de Bakker. 'Bovendien biedt de VAAM op basis van demografische ontwikkelingen cijfers over de verwachte zorgvraag in 2014. Dat is informatie om rekening mee te houden bij het plannen van eerstelijnszorgvoorziening voor de toekomst.'

Van gemeenten tot patiëntenorganisaties
De monitor is met name bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau zoals gemeenten, GGD, regionale ondersteuningsstructuren (ROS-en), grotere gezondheidscentra of koepels, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties. Per gemeente of postcodegebied worden via tabellen en kaarten de demografische gegevens, de zorgvraag en het aanbod aan huisartsen in beeld gebracht. De gegevens over de bevolkingsomvang en -samenstelling zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Meer informatie
– De Vraag Aanbod Analyse Monitor is door iedereen kosteloos te gebruiken en bereikbaar via www.nivel.nl/vaam.
Top tien huisartsdichtheid.

Reageer op dit artikel