nieuws

Kabinet wil ondernemerschap en innovatie stimuleren

Geen categorie

De geldkraan wordt dichtgedraaid, miljardenbezuinigingen en dalende koopkracht voor vrijwel iedereen: de teneur van de berichtgeving na Prinsjesdag 2010 was overwegend somber. En toch staan er ook maatregelen in de Miljoenennota aangekondigd waar grote groepen in de samenleving blij van worden. Zo kunnen ondernemers zich verheugen op de extra maatregelen om ondernemerschap en innovatie te bevorderen en komen er nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking.

Het Belastingplan 2011 bevat diverse maatregelen die ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Verder wordt de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 aan winst verlaagd tot 20%, waarmee het 'MKB-tarief' definitief wordt gemaakt. Daarnaast krijgt de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven een flinke impuls door het verlengen van de verruimde mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening, de definitieve invoering van de btw-kwartaalaangifte voor alle bedrijven in Nederland en het verlengen van de regeling voor tijdelijke versnelde afschrijving.

De fiscale stimuleringsregeling ter compensatie van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt op diverse punten blijvend verruimd en om innovatief ondernemerschap verder te bevorderen wordt de innovatiebox uitgebreid. Tot slot wordt de werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, op verzoek van werkgevers nog op een aantal punten verder versoepeld.

De maatregelen tegen fraude en belastingontwijking betreffen aanvullende wetgeving waarmee voorkomen moet worden dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen. Verder krijgt de Belastingdienst wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans.

Kijk hier voor alle informatie over het belastingplan 2011 of download hier het complete belastingplan 2011 (pdf)

Reageer op dit artikel