nieuws

Kenniskloof Nederlandse bedrijven is alarmerend

Geen categorie

Nederlandse bedrijven en organisaties ondernemen veel te weinig actie om het dreigende kennistekort op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Daardoor komt het succes en de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar, schrijft dagblad De Telegraaf.

De situatie is echt urgent, volgens Peter Hulsbos, algemeen directeur van detacheerder Yacht. "Wie de kenniskloof veronachtzaamt, kan zich nooit staande houden in de kenniseconomie waarin we wereldwijd leven en werken. Het tekort aan hoogopgeleide professionals loopt door de vergrijzing, ontgroening en internationalisering van de arbeidsmarkt in rap tempo op. Bovendien moet alles steeds sneller, beter en efficiënter, waardoor juist de vraag naar expertise groeit."

Hulsbos pleit voor meer flexibiliteit en wendbaarheid in organisaties. "Kennis zal in de toekomst ook gedeeld moeten worden."

Uit onderzoek van de detacheerder, onderdeel van het Randstadconcern, blijkt dat ruim 90% van alle organisaties het probleem wel onderkent. "Maar vooral op cognitief niveau", benadrukt Hulsbos. "Het is onderwerp van gesprek in de directiekamers, maar concrete acties blijven uit en de tijd schrijdt voort.

Klik HIER om het hele artikel te lezen

Reageer op dit artikel