nieuws

Kort geding-vonnis: ZZP’er toegestaan in de thuiszorg

Geen categorie

Volgens het vonnis van de voorzieningenrechter van vandaag – 14 september 2010 – mogen ZZP'ers gewoon worden ingezet voor de AWBZ-thuiszorg.

Minister De Jager stelde in een brief aan brancheorganisaties volgens de rechter ten onrechte dat de inzet van ZZP'ers in de AWBZ-zorg op basis van de zorgwetgeving en rechtspraak niet mogelijk zou zijn. Deze brief moet volgens het vonnis worden gerectificeerd. Ook moet een toelichting op deze brief op de website van het ministerie worden gerectificeerd. Eerder dit jaar moest het Ministerie van VWS al onjuiste informatie over ZZP'ers rectificeren. Dit meldt Wijn & Stael Advocaten in een persbericht.

Hinder
Het kort geding was aanhangig gemaakt door PrivaZorg, een landelijk opererende AWBZ-toegelaten (erkende) thuiszorginstelling, die al sedert 1999 werkt met zelfstandige zorgverleners (ZZP'ers); inmiddels zijn dat er zo'n 2000.
PrivaZorg ondervond hinder van een onjuiste brief van de Minister van Financiën De Jager aan brancheorganisaties en de publicaties naar aanleiding van deze onjuiste brief in de media. Door het vonnis wordt nu nogmaals aan alle marktpartijen duidelijk gemaakt dat de inzet van ZZP'ers voor AWBZ -thuiszorg mogelijk is. De rechter heeft geoordeeld dat het ministerie in de bewuste brief op een onrechtmatige onjuiste wijze informatie heeft verstrekt. De rechter stelde vast dat door het ministerie onvoldoende duidelijk is gemaakt dat inzet van ZZP'ers voor AWBZ-zorg op basis van de zorgwetgeving wel degelijk is toegestaan.

Specifieke situaties
Wel zou volgens de rechter de inspecteur (en in beroep de rechter) in specifieke situaties kunnen oordelen dat de thuiszorginstellingen als werkgever van de ZZP'er moet worden aangemerkt. De rechter stelt ook vast dat de jurisprudentie anders dan het ministerie stelde daar geen eensluidend beeld over geeft. De zorgkantoren met wie de thuiszorginstellingen AWBZ-zorg contracteren en nog belangrijker de mensen die van zorg afhankelijk zijn, staan echter volledig buiten deze discussie.

Uniek en absurd
Na de rectificatie door het ministerie van VWS over ZZP'ers in de Wmo-zorg op last van de rechter (kort geding vonnis van 5 januari 2010), veroordeelt de rechter nu het Ministerie van Financiën tot rectificatie van onrechtmatige informatie over de inzet van ZZP'ers in de AWBZ-zorg.
Behandelend advocaat mr. Jan Henk van der Velden: Het is niet alleen uniek maar ook absurd dat in één jaar twee keer (de stap naar) de rechter nodig was voor een rectificatie door een ministerie van onjuiste informatie omtrent ZZP'ers'.

Fiscale regeling
Bertien Vries, algemeen directeur van PrivaZorg: 'Wij hopen dat de ministeries na dit tweede vonnis eindelijk inzien dat handjes van de ZZP-ers in zorg niet kunnen worden gemist en dat zij ophouden met het "ZZP-ertje pesten". Dit is natuurlijk in het belang van de ZZP-er zelf, maar vooral voor vele mensen die helemaal van de zorg van ZZP-ers afhankelijk zijn. Het is nu aan het ministerie van Financiën om samen met VWS ook een praktische fiscale regeling uit te werken om voor meer dan tienduizend ZZP'ers in de zorg fiscale discussie van geval tot geval te voorkomen.'

Zie ook: 'FNV Zelfstandigen enthousiast over AWBZ-plan Minister Klink'.

Meer informatie: Download het vonnis hieronder.

Reageer op dit artikel