nieuws

Kosten voor zieke werknemers scheef verdeeld

Geen categorie

Bedrijven met veel arbeidsongeschikten verzekeren zich in 2011 bij het UWV relatief goedkoper tegen de kosten daarvan dan bedrijven met weinig arbeidsongeschikten. Dat blijkt volgens het Financieele Dagblad uit berekeningen van een adviesbureau op basis van de rekenmodellen van het UWV. De uitkomst is in strijd met het uitgangspunt van de moderne regelingen voor arbeidsongeschiktheid, de WIA en de WGA, namelijk dat 'de vervuiler betaalt'.

Het gaat in dit geval om de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Deze maand moeten bedrijven besluiten of zij zich in 2011 via de overheidsregeling of via een particuliere verzekeraar verzekeren tegen de kosten van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De overheidsregeling, waar in 2010 nog steeds 70% van de bedrijven aan deelneemt, wordt uitgevoerd door het UWV. Het UWV berekent de premie voor 2011 op basis van het individuele risico van bedrijven in 2009.

Van Dillen Consultancy, een adviesbureau dat bedrijven adviseert over arbeidsongeschiktheid, heeft op basis van het model van het UWV berekend dat bedrijven met een individueel risico van 1000 euro per 1 miljoen euro aan loonsom voor 2011 2,6 maal het hun risico betalen.

Bedrijven die een risico hebben van 30.000 euro betalen 0,7 maal hun risico. "Hoe lager de veroorzaakte lasten bij het UWV, hoe hoger de premie verhoudingsgewijs zal zijn", zegt Theo van Dillen. Volgens hem is dat in strijd met het uitgangspunt van WIA en WGA dat bedrijven met hoge risico's verhoudingsgewijs ook meer premie moeten betalen. Alleen zo hebben zij een prikkel om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. In de oude WAO bestond die prikkel sinds de invoering van de Pemba- wetgeving in 1998, maar voordien was het voor bedrijven nauwelijks aantrekkelijk om geld te steken in preventiemaatregelen.

Uitvoerder UWV is het niet eens met de stelling van Van Dillen. Een woordvoerder legt uit dat het overheidssysteem een omslagstelsel is waarbij alle bedrijven, ook als zij nul arbeidsongeschikten hebben, een premievoet betalen. Die premievoet tikt relatief zwaar aan bij bedrijven met een laag risico.

Daar komt bij dat de premie boven een bepaald maximum afgetopt wordt. Dat is de reden dat een bedrijf met een risico van 15.000 euro net zo veel premie betaalt als een bedrijf met een risico van 30.000 euro."Werkgevers kunnen er echt niet altijd wat aan doen als er veel mensen arbeidsongeschikt worden. Vandaar dat in de wet een premieplafond is opgenomen", zegt de UWV-woordvoerder. Maar onder dat plafond blijft volgens hem het principe overeind dat de bedrijven die meer schade veroorzaken ook meer premie betalen.

Volgens Theo van Dillen is de situatie waarbij bedrijven die weinig schade veroorzaken relatief veel premie betalen iets van de jaren 2010 en 2011. In de jaren daarvoor was premie naar verhouding veel gelijkmatiger over bedrijven met grote en kleine risico's verdeeld. Zo betaalde een bedrijf met 1000 euro risico in 2008 een premie van 0,6 maal het risico, terwijl een bedrijf met een risico van 30.000 euro uitkwam op een premie van 0,67 maal het risico. "Tot en met 2009 was de premiedifferentiatie mooi in evenwicht. Iedere werkgever betaalde verhoudingsgewijs tot zijn schade. Vanaf 2010 is deze echter scheef gaan lopen. In 2011 nog schever dan in 2010", zegt Van Dillen.

De relatief hoge premie die bedrijven met een klein risico betalen zou voor hen een reden kunnen zijn om een overstap naar een particuliere verzekeraar te overwegen. Het is overigens lang niet zeker dat een bedrijf daar goedkoper uit is. "Het UWV biedt in ieder geval inzicht en transparantie, en dat is voor de particuliere verzekeraars veel minder het geval", zegt de UWV-woordvoerder.

De premieberekening van het UWV en de keuze voor collectief of particulier verzekeren heeft vooral vorig jaar de nodige onrust onder bedrijven veroorzaakt. Toen bleek de premie voor 2010 scherp te stijgen, terwijl het UWV dit pas in de loop van september bekendmaakte.

Bedrijven moeten voor 1 oktober besluiten of zij overstappen naar een particuliere verzekeraar. Minister Donner van Sociale Zaken heeft hen vorig jaar, bij uitzondering, een maand extra de tijd gegeven voor die beslissing. Volgens berekeningen van het UWV stijgt de UWV-premie voor 2011 minder hard dan vorig jaar.

Reageer op dit artikel