nieuws

Minister prikkelt MKB-bouwers om te innoveren

Geen categorie

Het ministerie van Economische Zaken stelt nog dit jaar 5,9 miljoen euro beschikbaar om innovatie bij kleine en middelgrote bouwbedrijven te stimuleren. De regeling houdt in dat bedrijven, bijvoorbeeld onder begeleiding van een brancheorganisatie, een meerjarig innovatieplan kunnen uitvoeren. Het moet gaan om plannen die ‘het product of proces van het bedrijf verbeteren’.

Het extra geld is bestemd voor groepen MKB’ers die werkzaam zijn in de bouw. Vanaf 27 september 2010 is inschrijving op de regeling geopend, tot het einde van het jaar kunnen de ondernemingen hun innovatieve voorstellen indienen.

Van der Hoeven heeft duidelijk voor ogen waarom specifiek de bouwsector is aangewezen voor deze regeling. 'Als laatcyclische sector blijft de bouw achter en moet het de weg naar het herstel nog maken. Er is dus nog steeds sprake van vraaguitval. Alleen de grond-, water- en wegenbouw blijft door de rijksinvesteringen in de komende jaren op peil. Met name de woning- en utiliteitsbouw en de in dat kader gespecialiseerde werkzaamheden hebben het zwaar. Het is daarom belangrijk om de bouw te stimuleren om te blijven innoveren. Gezien het belang van innovatie voor deze sector stel ik extra middelen ter beschikking.'

De subsidieregeling IPC Bouw is een instrument om het innovatieve vermogen van het mkb te stimuleren. IPC is bedoeld om mkb’ers, onder leiding van een penvoerder – bijvoorbeeld een brancheorganisatie, te stimuleren een eigen meerjarig innovatieplan uit te voeren. Samenwerking tussen de deelnemende bedrijven en het verwerven van externe kennis maken verplicht onderdeel uit van het innovatieplan. De penvoerder coördineert het opstellen en begeleidt het uitvoeren van het innovatieplan. Ook voor de voorbereiding van de IPC-aanvraag kan de penvoerder een subsidie aanvragen. Het plan moet gaan om een verbetering van het product of proces van het bedrijf.

Reageer op dit artikel