nieuws

Moeite met opstellen complexe contracten belemmert groei ondernemingen

Geen categorie

Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het opstellen van complexe contracten, hebben minder groeikansen. Dit stelt prof.dr. Enrico Pennings in zijn rede Does contract complexity limit opportunities? Vertical organisation and flexibility. Hij gaat daarin in op de invloed van contractcomplexiteit op de optiewaarde van groeimogelijkheden.

Pennings aanvaardt hiermee de leerstoel Applied Industrial Economics in de Erasmus School of Economics. In zijn rede combineert Pennings zijn wetenschappelijk bevindingen op het gebied van industriële organisatie en strategie (de verticale organisatie van productie) met recente ontwikkelingen in reële opties.  De belangrijkste uitkomst is de lagere waarde van groeikansen voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het opstellen van contracten voor toelevering van complexe inputs of bij verticale integratie van deze inputs.

Enrico Pennings (1971) is bijzonder hoogleraar Applied Industrial Economics aan de Erasmus School of Economics. Hij promoveerde (cum laude) in de economische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op reële opties, industriële organisatie en ondernemingsstrategie. Voordat hij bij de Erasmus Universiteit kwam werken, bekleedde hij functies aan de Universiteit van Leuven, Universiteit Pompeu Fabra en Bocconi Universiteit.

Reageer op dit artikel