nieuws

Nederland veiliger

Geen categorie

Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat constateert minister van Justitie Hirsch Ballin in de Memorie van Toelichting bij de Justitiebegroting 2011 die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Zo vinden er minder vermogens- en geweldsdelicten plaats en vallen er minder ex-gedetineerden in herhaling. Uit de slotrapportage van het project Veiligheid begint bij Voorkomen blijkt dat […]

Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat constateert minister van Justitie Hirsch Ballin in de Memorie van Toelichting bij de Justitiebegroting 2011 die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Zo vinden er minder vermogens- en geweldsdelicten plaats en vallen er minder ex-gedetineerden in herhaling.

Uit de slotrapportage van het project Veiligheid begint bij Voorkomen blijkt dat de vermogenscriminaliteit in deze kabinetsperiode met 25 procent is afgenomen. Ook het aantal geweldsdelicten is gedaald, met 19 procent ten opzichte van 2006. Het percentage ex-gedetineerden dat opnieuw met politie en justitie in aanraking kwam, nam met bijna 5 procent af.

Als minister van BZK kondigde Hirsch Ballin tijdens Prinsjesdag onder andere de volgende beleidsvoornemens voor 2011 aan:

  • Bij de politie zijn eind volgend jaar 500 extra wijkagenten en 500 extra forensisch assistenten aan het werk.
  • Veertig gemeenten krijgen extra geld om sociale overlast en fysieke verloedering aan te pakken.
  • Alle veiligheidsregio's moeten eind 2011 aan de wettelijke eisen voldoen op het gebied van de brandweer en de rampenbestrijding.
  • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden niet geaccepteerd. De aanpak hiervan gaat onverminderd door.
Reageer op dit artikel