nieuws

Nieuwe impuls voor energiebesparing in de zorg

Geen categorie

Geld ligt voor het oprapen in de zorg; door eenvoudige ingrepen kunnen instellingen tot 25% op de energiekosten besparen. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om een gericht en succesvol energiebeleid te voeren. Waar ligt dit aan? ActiZ, Agentschap NL en Energie en Klimaat en Energiecentrum MKB onderzochten het in een pilot en ontwikkelen op basis van de resultaten een ondersteuningsaanbod voor energiebesparing in de zorg. Op 12 oktober aanstaande vindt de kick-off bijeenkomst voor zorginstellingen plaats.

Pilots
ActiZ – brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg – geeft met het programma 'Energiebesparing in de Zorg' invulling aan de uitvoering van het Duurzaamheidsakkoord dat in 2007 afgesloten is tussen het kabinet en bedrijfsleven. Als eerste stap hebben ActiZ, Agentschap NL en Energie en Klimaat en Energiecentrum MKB in 2009 pilots energiebesparing uitgevoerd bij een drietal zorgaanbieders. Uit deze pilots blijkt dat het, ondanks de goede wil, in de praktijk vaak moeilijk is om een gericht energiebeleid te voeren. Extra ondersteuning blijkt gewenst. 

Ondersteuning
Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is specifiek voor de verpleeg- en verzorgingshuizen een ondersteuningsaanbod ontwikkeld. Zo worden op regionaal niveau werksessies georganiseerd, waarin zorgaanbieders worden voorzien van kennis, vaardigheden en instrumenten om energiebesparing in hun organisatie en gebouwen door te voeren. In een aantal werksessies worden de instellingen begeleid van inventarisatie tot en met uitvoering en borging van energiebesparende maatregelen. De werksessies worden afwisselend gegeven op de locaties van de deelnemende instellingen, die op dat moment als voorbeeld dienen.

Kick-off bijeenkomst
Op de kick-off bijeenkomst op dinsdag 12 oktober in Breukelen worden, naast diverse andere presentaties, de resultaten van de pilots besproken. Daarnaast wordt het vervolgtraject gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor zowel bestuurders en managers als direct verantwoordelijken zoals facilitair managers, medewerkers technische dienst en gebouwbeheerders.

Meer weten? Ga naar het ledengedeelte van http://www.actiz.nl/ (voor het ledengedeelte dient u in te loggen).

Reageer op dit artikel