nieuws

NVZ: Adviezen stuurgroep zwangerschap niet snel haalbaar

Geen categorie

De adviezen van de stuurgroep zwangerschap en geboorte zijn op korte termijn niet haalbaar. Dit constateert de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), die het onderzoeksbureau Plexus de financiële en organisatorische gevolgen van de stuurgroepadviezen liet onderzoeken. De NVZ steunt de voorstellen van de stuurgroep, maar plaatst kanttekeningen. Er moet bijvoorbeeld veel nieuw personeel worden opgeleid en dat kost een aantal jaar.

Drie adviezen ziekenhuizen
In januari van dit jaar nam minister Klink het rapport van de stuurgroep met de titel 'Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte' in ontvangst. In het rapport staan brede adviezen voor de vermindering van de babysterfte. De stuurgroep heeft drie adviezen voor de ziekenhuizen geformuleerd: noodzakelijke behandeling moet binnen 15 minuten starten, tijdens de bevalling wordt de vrouw een-op-een begeleid door een O&G (obstetrie en gynaecologie)-verpleegkundige en er is één obstetrisch professional (arts-assistent of verloskundige) nodig die twee vrouwen begeleidt bij de bevalling.

Vervolgonderzoek
Uit het vervolgonderzoek van Plexus blijkt dat de voorstellen van de stuurgroep uiteindelijk tot minder locaties voor acute verloskunde leiden. Niet duidelijk is wat dit betekent voor de hele verloskundige keten, waar ook thuisbevallingen toe behoren. Volgens het Plexusonderzoek vragen de voorstellen van de stuurgroep om meer personeel in de keten en leiden ze tot hogere kosten per bevalling.

Scenario's
Plexus heeft drie scenario's ontwikkeld die de voorstellen van de stuurgroep verder uitwerken. In het eerste scenario blijft verloskunde op de huidige 92 locaties bestaan, en komen er meer personeel en faciliteiten. Bij scenario 2 wordt de verloskundige vraag herverdeeld over 62 locaties. Het derde scenario gaat uit van het toebedelen van de meer complexe verloskunde aan 62 locaties; in de overige dertig zou dan sprake zijn van een beperkte verloskundige functie.

Hogere kosten
Volgens Plexus gaan alle drie scenario's met aanzienlijke kosten gepaard. Bij scenario 1 is het benodigde personeel niet binnen twee jaar opgeleid. Het derde scenario is ingrijpend en levert een te beperkt schaalvoordeel op. Scenario 2 is complex maar kost het minst. Alle scenario's brengen extra kosten mee, zowel eenmalige als structurele kosten die niet gedekt zijn. Een bevalling wordt volgens het onderzoek structureel minstens € 500,- duurder.

Verloskundige keten

Het bestuur van de NVZ wijst erop dat de acute verloskunde in ziekenhuizen maar een klein onderdeel van de totale verloskundige keten is. De NVZ gaat de komende periode met de partners in de verloskundige keten de conclusies van het onderzoek bespreken. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk wat intensievere samenwerking of bijvoorbeeld verdere integratie van eerste- en tweedelijnsverloskunde kan opleveren. Voordat nieuwe investeringen plaatsvinden, beveelt de NVZ aan om te onderzoeken wat de adviezen van de stuurgroep concreet opleveren.

  

Reageer op dit artikel