nieuws

Pensioenstelsel aanpassen kan snel na aow-besluit

Geen categorie

Als de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd in behandeling neemt, moet het lukken om al vanaf 1 januari 2011 in de pensioenregelingen rekening te houden met de stijgende levensverwachting. Dit staat een brief over de aanpak van de pensioenproblematiek die demissionair minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Donner moet dan wel een zeer strak schema gehanteerd worden.

Donner zegt de Tweede Kamer toe het wetsvoorstel met een nota van wijziging aan te passen aan het Pensioenakkoord dat de organisaties van werkgevers en werknemers afgelopen voorjaar hebben gesloten. Het gaat daarbij om de flexibilisering en de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen.

Het wetsvoorstel waarin de verhoging van de AOW-leeftijd is geregeld, is begin december 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nadat het kabinet demissionair is geworden, heeft de Tweede Kamer besloten dit wetsvoorstel niet in behandeling te nemen.

De minister wijst er in zijn brief verder op dat onder meer ook de Pensioenwet en het financiële toetsingskader moeten worden aangepast. ‘Indien het lukt om in januari 2011 op hoofdlijnen duidelijkheid te hebben over de aanpak en de nieuwe contracten en de nodige wetswijzigingen, moet het mogelijk zijn om de wetswijzigingen in de loop van 2011 te realiseren, zodat de nieuwe situatie mee kan wegen op het moment dat eind 2011 eventueel bij een aantal fondsen een aanpassing van de pensioenrechten moet worden overwogen.’

Klik hier voor de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer

Reageer op dit artikel