nieuws

Reacties op Prinsjesdag 2010

Geen categorie

Zorgmarkt zet de eerste reacties uit het veld op de nieuwe Miljoenennota op een rij.

ActiZ: Meer voor minder gaat niet
Steeds opnieuw de tarieven verlagen en tegelijkertijd verwachten dat er meer zorg wordt geleverd, gaat niet. Dat zegt ActiZ, de koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen in reactie op de begroting. De minister van VWS wil volgend jaar bijna 300 miljoen bezuinigen op de AWBZ, de pot waaruit de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten wordt betaald. Volgens Actiz wordt het hoog tijd dat politici keuzes durven te maken en duidelijk maken welke zorg in de toekomst nog wel en welke niet meer wordt vergoed. Volgens een woordvoerster wordt nu steeds alles in stand gehouden maar komt daar keer op keer een kaasschaaf overheen. 'Op den duur gaat de kwaliteit dan echt onderuit', zegt ze. Een optie zou kunnen zijn, zegt ActiZ, dat ouderen langer zelfstandig blijven en voor hulp een beroep doen op vrienden of andere vrijwilligers.

GGZ Nederland
GGZ Nederland reageert kort:'Wat opvalt in deze nota is dat een relatief groot deel van de voorgestelde bezuinigingen bij de zorg terecht komt. Eerder vandaag bevestigde minister Klink per brief zijn voornemen tot een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz. Weliswaar is de minister bereid het voorgestelde bedrag van € 175 te verlagen tot € 90 per DBC, hij is niet bereid om extra kwetsbare groepen van de maatregel uit te zonderen of financiële tegemoetkoming te verstrekken. GGZ Nederland houdt onverkort vast aan de oproep aan de leden om geen medewerking te verlenen aan de inning van de eigen bijdrage, omdat deze met name kwetsbare patiënten onevenredig treft.'

Verzekeraars: premiestijging onvermijdelijk
Het kabinet verwacht dat de zorgpremie volgend jaar met gemiddeld 100 euro omhoog gaat. Die stijging is onvermijdelijk gezien de toenemende zorgkosten, stelt de brancheorganisatie van zorgverzekeraars (ZN) in een reactie. De verzekeraars zijn kritisch over de plannen van demissionair minister Ab Klink van VWS om de zogeheten macronacalculatie af te schaffen. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat zorgverzekeraars achteraf gecompenseerd worden als zij geconfronteerd worden met grote tegenvallers. Volgens ZN-voorzitter Hans Wiegel leidt afschaffing van die regeling tot grotere financiële risico's voor de zorgverzekeraars. Daar zullen de verzekerden de rekening voor moeten betalen in de vorm van nog hogere premies, voorspelt hij.

NPCF en CG-Raad: Haal 'luchtbellen' uit zorg
Het demissionaire kabinet heeft met de blik van een boekhouder naar de zorg gekeken. Dat zeggen de koepelorganisatie van patiëntenorganisaties NPCF en de CG-Raad die opkomt voor de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in reactie op de plannen van het demissionaire kabinet. De twee organisaties hopen dat een nieuwe regering meer visie zal tonen als het gaat om de toekomst van de zorg. De organisaties hebben eerder al gepleit voor 'slimme' reorganisaties van de zorg. Veel organisaties en instellingen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorgclubs werken nu vaak gebrekkig met elkaar samen en doen dingen dubbel. Door deze 'luchtbellen' uit het systeem te halen kan de overheid enorm veel geld besparen, stellen ze.
De NPCF vindt ook dat de zorgpremie volgend jaar slechts met 50 in plaats van 100 euro hoeft te stijgen, tenminste als het kabinet de juiste keuzes maakt. Dat heeft de koepel van patiëntenorganisaties, NPCF, woensdag gezegd. De patiëntenorganisatie wil dat het kabinet meer bezuinigt op de uitgaven van ziekenhuizen en medisch specialisten. De koepel is bang dat de rekening te veel bij de patiënt wordt gelegd. Want die krijgt al meer prijsstijgingen te verwerken. Zo wordt het eigen risico dat mensen moeten betalen als ze naar bijvoorbeeld de apotheek of ziekenhuis gaan, in 2012 verhoogd met minstens 40 euro. In totaal zou het dan 210 euro gaan bedragen.

Cedris: Sociale werkvoorziening getroffen
Het kabinet heeft op Prinsjesdag een structurele bezuiniging van 120 miljoen euro op de sociale werkvoorziening voorgesteld. Daar komt nog bovenop dat de sector niet wordt gecompenseerd voor de stijging van lonen en prijzen in 2011. De omvang van die stijging is nog onbekend, maar het kabinet bezuinigt al wel met 38 miljoen euro. De bezuinigingsvoorstellen gaan ten koste van de werknemers met psychische, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Hierdoor is er minder geld om mensen te trainen en op te leiden om ze zo bij gewone werkgevers aan de slag te krijgen. Dat staat haaks op de bedoeling van het kabinet. Cedris, de branche-organisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven, vindt dat het kabinet zo het paard achter de wagen spant.

CG-Raad: 'Chronisch zieken worden extra gedupeerd'
Chronisch zieke 65-plussers met een klein tot gemiddeld aanvullend pensioen worden het zwaarst getroffen door de bezuinigingsplannen van het demissionaire kabinet. Dat concludeert het Nibud in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Chronisch zieken- en Gehandicapten Raad (CG-Raad). In het algemeen gaan de chronisch zieken en gehandicapten in Nederland er in 2011 0,4 tot 3,2 procent op achteruit in koopkracht, stellen de onderzoekers. Ter vergelijk: volgens de verwachting gaan 'gewone' Nederlanders er gemiddeld een kwart procent op achteruit. In deze berekeningen zijn de bezuinigingen van een nieuw kabinet nog niet meegerekend.

Reageer op dit artikel