nieuws

Schoonmaak-cao algemeen verbindend verklaard

Geen categorie

De Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2011 is vanaf 30 september algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle schoonmaakbedrijven – ook de niet bij OSB aangesloten bedrijven – zich moeten houden aan de afspraken die in de cao gemaakt zijn. Hiermee is een einde gekomen aan de AVV-loze periode. Lonen De beloning van medewerkers in de […]

De Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2011 is vanaf 30 september algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle schoonmaakbedrijven – ook de niet bij OSB aangesloten bedrijven – zich moeten houden aan de afspraken die in de cao gemaakt zijn. Hiermee is een einde gekomen aan de AVV-loze periode.

Lonen
De beloning van medewerkers in de branche ligt vast in de cao. Het kon de afgelopen periode voorkomen dat niet bij OSB aangesloten schoonmaakbedrijven goedkopere arbeidskrachten inzetten voor de werkzaamheden. Nu de beloning vast ligt, moeten alle bedrijven zich aan de gemaakte loonafspraken houden. Hiermee wordt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan banden gelegd.

Contractwisseling
Afgelopen periode kon het voorkomen dat de contractwisselingsparagraaf niet kon worden toegepast, omdat een bij OSB aangesloten schoonmaakbedrijf een opdracht verkreeg of verloor aan een niet bij OSB aangesloten bedrijf. Nu de cao weer algemeen verbindend verklaard is, is deze paragraaf voor alle contractwisselingen in de sector van toepassing. Dit betekent dat de verwervende werkgever onder bepaalde voorwaarden verplicht is om werknemers van het verliezende schoonmaakbedrijf over te nemen.

Opleiden
In de schoonmaak-cao zijn afspraken gemaakt over het opleiden van personeel. Alle nieuwe medewerkers in de branche moeten binnen een bepaalde tijd een vak- of Nederlandse taalopleiding krijgen aangeboden. Deze opleidingen worden deels gefinancierd vanuit de RAS. De algemeen verbindend verklaring zorgt ervoor dat alle schoonmaakbedrijven verplicht zijn zich aan deze afspraak te houden. Ook niet bij OSB aangesloten bedrijven kunnen dan een beroep doen op financiering door de RAS, zodra zij de verplichte bijdrage hebben voldaan.

Meer informatie: voor leden de OSB cao-helpdesk  0800-2265456, voor niet-OSB-leden: www.ras.nl

Reageer op dit artikel