nieuws

Wijzigingen in werkkostenregeling na consultatie via internet

Geen categorie

De internet-consultatieronde over de werkkostenregeling die in 2011 ingevoerd wordt heeft deze zomer een groot aantal reacties opgeleverd. Een deel van de voorstellen vanuit het bedrijfsleven heeft geleid tot wijzigingen in de nieuwe regeling, zo heeft demissionair minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Zo komt er één standaardbedrag voor een door de werkgever verstrekte maaltijd, in plaats van twee aparte tarieven voor warme en koude maaltijden. Bovendien geldt bedrijfsfitness op de werkplek – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – als gratis verstrekking.

Diverse groepen hebben in de consultatie laten weten dat zij door de forfaitaire benadering minder mogelijkheden krijgen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Het gaat met name over werkkleding met een bedrijfslogo, vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister. De Jager zal naar budgettaire ruimte te zoeken om aan deze wensen tegemoet te komen. Hoewel deze aanpassingen door de praktijk als verlichtend worden ervaren, hebben deze wel tot gevolg dat de nagestreefde administratieve lastenreductie van de werkkostenregeling minder wordt.

Uit de consultatie bleek dat veel werkgevers de overgang van het huidige gedetailleerde vergoedingen- en verstrekkingenregime naar het nieuwe forfaitaire regime als een grote stap ervaren. Dit komt doordat de werking van het nieuwe regime nog niet op alle punten duidelijk is en doordat de interne werkwijze bij werkgevers moet worden veranderd om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt.

In de rapportage over de internetconsultatie en in de toelichting op de URLB 2011 worden het nieuwe regime en de mogelijkheden die het regime biedt uitgebreid toegelicht. In aanvulling hierop zal de Belastingdienst intensief over de regeling communiceren.

Klik hier voor de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Klik hier voor de Rapportage internetconsultatie

Reageer op dit artikel