nieuws

Academische ziekenhuizen specialiseren zich steeds meer

Geen categorie

Artsen van 'gewone' ziekenhuizen voeren ruim twee keer zo vaak relatief eenvoudige ingrepen uit zoals liesbreukoperaties of heupvervangingen als artsen die in academische ziekenhuizen werken. Dat concludeert onderzoeksbureau MediQuest in een onderzoek dat woensdag 13 oktober 2010 is gepresenteerd.

Basisingrepen zoals liesbreukoperaties of heupvervanging voert een arts in een algemeen ziekenhuis gemiddeld genomen ruim tweemaal zo vaak uit als een arts in een academisch ziekenhuis, zo blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau MediQuest. Academische ziekenhuizen gaan zich steeds meer concentreren op hooggespecialiseerde zorg. Veel algemene ziekenhuizen geven juist extra aandacht aan de zorgprocessen rondom basisingrepen. Wordt hiermee meer en meer invulling gegeven aan marktwerking? Doorspecialiseren tot ieder ziekenhuis een aantal specialisaties heeft die dusdanig bekend zijn bij de mensen dat zij uit zichzelf kiezen voor dat ziekenhuis voor een behandeling, of dreigt juist het tegenovergestelde?

Standaardoperaties
In het kader van de huidige discussie over ervaring en aantal behandelingen per specialist, is voor een aantal basisingrepen onderzocht hoeveel operaties per jaar specialisten in de verschillende ziekenhuizen uitvoeren. Het aantal liesbreukoperaties per arts varieert in algemene ziekenhuizen tussen de veertien en 154 ingrepen met een gemiddelde van 37 binnenbeeningrepen in 2009. In academische ziekenhuizen varieert dit aantal tussen de vier en 24 met een gemiddelde van vijftien behandelde liesbreuken per arts in 2009.
Het gemiddeld aantal totale heupvervangingen per orthopeed was in algemene ziekenhuizen 55 (variërend tussen de vijtien en 123) en in academische ziekenhuizen 23 (variërend tussen de zestien en 36) in 2009. Staaroperaties worden in algemene ziekenhuizen gemiddeld bijna tweeënhalf keer zo vaak uitgevoerd als in academische ziekenhuizen.

Specialiseren
Steeds meer ziekenhuizen specialiseren zich in bepaalde aandoeningen en daaraan gekoppelde behandelingen om zo de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dit sluit aan bij de wens van zorgverzekeraars, zoals CZ, die selectief zorg willen gaan inkopen. Door specialisatie neemt de ervaring en expertise van het behandelend team toe en worden zorgprocessen vaak efficiënter ingericht.

Overwegingen: afstoten of specialiseren?
Ziekenhuizen maken, al dan niet gedwongen, keuzes in welke zorg zij in de toekomst willen bieden en welke zorg beter door andere zorgaanbieders overgenomen kan worden. Begin dit jaar werd bekend dat het UMC Utrecht van plan is de basiszorg voor een aantal 'doorsnee-aandoeningen' in de periode 2010-2015 af te stoten.
Het Diakonessenhuis locatie Zeist profileert zich juist als Liesbreukcentrum Nederland, artsen voeren hier gemiddeld 154 liesbreukoperaties per jaar uit. Het Maasstadziekenhuis, met 113 ingrepen een goede tweede, benoemt op haar website liesbreuk als één van de twee aandachtsgebieden binnen het specialisme chirurgie. Het St. Antoniusziekenhuis heeft de Liesbreuk Express ontwikkeld voor een vlotte behandeling van jaarlijks gemiddeld honderd patiënten per arts. Een ander voorbeeld is www.liesbreuk-operatie.nl waarop ziekenhuis St Jansdal bezoekers informeert over de voordelen van behandeling in haar ziekenhuis.

Informatievoorziening
Met de toenemende specialisatie van ziekenhuizen is het steeds belangrijker dat een patiënt beschikt over goede keuze-informatie. Dit helpt patiënten om een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum te selecteren dat zich richt op zijn/haar aandoening. In eerder onderzoek van PwC (De Patiënt aan Zet) werd dit onderwerp ook zo besproken en werd geconstateerd dat informatie aan de basis ligt van het stemmen met de voeten. De vraag is dan echter wat die informatie moet zijn. Indien ziekenhuizen zich meer en meer gaan specialiseren in basisingrepen valt er immers op termijn weinig meer te kiezen wanneer iedereen zijn eigen specialisatie heeft en andere activiteiten afstoot. In het kader van marktwerking in de zorg lijkt dit een zorgwekkende ontwikkeling (immers: waar is de concurrentie in die monopolistische of oligopolistische markt?), maar in het kader van zorg waarschijnlijk een goede.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels