nieuws

Accountants installeren adviescollege voor beroepsreglementering

Geen categorie

De accountantcy-organisaties NIVRA en NOvAA hebben het Adviescollege voor Beroepsreglementering geïnstalleerd als eerste orgaan van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit belangrijkste vaktechnische orgaan van de nieuwe beroepsorganisatie bestaat uit negen leden.

Voorzitter is Peter Eimers RA, hoogleraar Auditing aan de VU. Het adviescollege kent drie subcommissies, met als specifieke aandachtsgebieden ethiek, assurance en non-assurance / MKB. Met de benoeming van het Adviescollege voor Beroepsreglementering is het eerste gremium van de NBA actief, nog voordat de formele fusie tussen NIVRA en NOvAA een feit is.

Het Adviescollege heeft tot doel het bestuur te adviseren over en te ondersteunen bij het tot stand brengen van nieuwe beroepsregels en handreikingen voor de praktijk. Ook de noodzaak en impact van nieuwe regelgeving wordt door het college gewogen. Collegevoorzitter Peter Eimers: ‘Met het instellen van dit adviescollege wil de nieuwe beroepsorganisatie de regelgeving voor accountants goed organiseren. Het maatschappelijk vertrouwen in het werk van accountants staat daarbij voorop. Bij het ontwikkelen van nieuwe beroepsregels is het versterken van de onafhankelijke en professioneel-sceptische houding van de accountant dan ook een uitgangspunt.'

Vice-voorzitter van het adviescollege is Carel Verdiesen AA, tevens voorzitter van de subcommissie non-assurance/mkb. De overige leden van het Adviescollege zijn Ebo Roek RA (voorzitter subcommissie ethiek), Arletta de Bis Hulleman AA (aandachtsgebied ethiek), Philip Wallage RA (voorzitter subcommissie assurance), Jan Kalisvaart AA (aandachtsgebied assurance, met name mkb), Marjo van Ool RA (interne accountancy), Thomas van Tiel RA (overheidsaccountancy) en Jacques Koenen RA (accountants in business en ethiek).

Bij de samenstelling van het college is volgens NIVRA en NOvAA uitgegaan van een evenwichtige verhouding tussen openbaar accountants, interne en overheidsaccountants en accountants in business. Ook is rekening gehouden met de verhouding tussen RA's en AA's en een goede verdeling van representanten van grote, middelgrote en kleine accountantskantoren.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels