nieuws

Afbouw correcties achteraf voor zorgverzekeraars wenselijk

Geen categorie

Zorgverzekeraars spannen zich meer in om betere dienstverlening te bieden als zij financieel verantwoordelijk worden voor hun zorginkoop. De overheid kan dit bespoedigen door de financiële vergoedingen af te bouwen die achteraf aan verzekeraars worden verstrekt. Dat concludeert onderzoeker Rudy Douven in het zojuist verschenen CPB Document 212 'Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?'.

Nadeling voor doelmatigheid
Om risicoselectie van verzekerden te voorkomen worden verzekeraars vooraf door de overheid gecompenseerd voor de voorspelbare verschillen in hun verzekerdenpopulatie. Deze correcties vooraf zijn niet perfect, daarom is er achteraf ook een correctie. Hiervoor zijn verschillende vormen ontwikkeld. Het onderzoek wijst uit dat de nacalculaties nadelig uitwerken op de doelmatigheidsprikkels voor de zorgverzekeraars. De juiste toepassing van de correcties achteraf is moeilijk vast te stellen en er zijn uitvoeringskosten. Het kan drie tot vier jaar duren voordat verzekeraars de correcties volledige hebben verwerkt in hun jaarafrekeningen.
Het grootste bezwaar is echter dat zorgverzekeraars minder prikkels ondervinden om op de zorguitgaven te letten. Zo komt in 2010 van elke euro extra zorguitgaven van een kleine verzekeraar gemiddeld € 0,74 voor eigen rekening en € 0,26 voor rekening van de overheid of via onderlinge verevening met andere zorgverzekeraars. Voor een grote zorgverzekeraar met 30% marktaandeel is dat respectievelijk € 0,54 voor eigen rekening en € 0,46 voor rekening van anderen.

Afbouw correcties
Het CPB beveelt aan de correcties vooraf op orde te houden en te verbeteren, maar de correcties achteraf af te bouwen. Daardoor kan een gezondere vorm van concurrentie ontstaan, met toegenomen doelmatigheidsprikkels voor verzekeraars.

Meer informatie: CPB Document 212, 'Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?'

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels