nieuws

Afschaffen regeling AO/IC uitgesteld

Geen categorie

De regeling Administratieve organisatie/Interne Controle kan nog niet afgeschaft worden in 2011, omdat zowel in de cure als in de care nog niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden. In 2011 bekijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opnieuw of de regeling afgeschaft kan worden.

In de huidige regeling AO/IC stelt de NZa eisen aan de administratie van zorgaanbieders en de controle door zorgverzekeraars. De NZa wil in de toekomst niet meer tot in detail voorschrijven hoe een administratie moet worden ingericht, het gaat erom dat deze juist is. Bovendien wordt de regel als belastend ervaren door het veld.

Voorwaarden
De Nza besloot in 2008 om de regeling AO/IC vanaf 2011 af te schaffen onder bepaalde voorwaarden. In de curesector is dit bijvoorbeeld een voldoende transparante productstructuur en in de care volledige declaratie op cliëntniveau.
Zowel in de cure als de care wordt op dit moment nog niet voldaan aan deze voorwaarden. De NZa heeft daarom besloten om de kaderregeling AO/IC in de cure en care nog niet af te schaffen het komende jaar. In 2011 zal opnieuw bekeken worden of aan de voorwaarden voor afschaffing is voldaan.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels