nieuws

Apotheek Breskens moet contracten sluiten – KNMP tegen

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een voorgenomen besluit genomen om een apotheek uit Breskens te verplichten tot contracten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten in het belang van de consument selectief kunnen inkopen.

Omdat deze apotheker de enige is in de omgeving, kunnen zorgverzekeraars zich niet tot een andere apotheek wenden. Met het opleggen van de contracteerverplichting voorkomt de NZa dat de concurrentieverhouding in het gebied ernstig wordt verstoord en de betaalbaarheid van de zorg in het geding komt.

Klacht Menzis
Dit voorgenomen besluit over de contracteerverplichting volgt op een klacht van zorgverzekeraar Menzis over aanmerkelijke marktmacht van de apotheek. Aanmerkelijke marktmacht betekent dat een marktpartij zich onafhankelijk van zijn concurrenten, andere marktpartijen en/of de consument kan gedragen. Dit kan leiden tot belemmering van de concurrentie en hogere prijzen, wat zich uiteindelijk zal vertalen in een hogere premie voor de consument.

Spoedbesluit
In 2009 nam de NZa een spoedbesluit om deze apotheker te verplichten tot het sluiten van contracten. De rechter oordeelde na een aantal maanden dat dit spoedbesluit kon worden opgeheven, omdat de apotheker alsnog een contract had gesloten met CZ, de grootste zorgverzekeraar in deze regio. Voor de meerderheid van de consumenten was daarmee een aanvaardbare regeling getroffen, maar niet voor alle consumenten. De NZa komt op voor alle consumenten en heeft daarop een grondig onderzoek ingezet.

Aanmerkelijke marktmacht
In dit onderzoek is definitief vastgesteld dat de apotheek een positie van aanmerkelijke marktmacht heeft en dat zorgverzekeraars daardoor niet in staat zijn tot selectieve inkoop in deze regio. Door de apotheek nu te verplichten op redelijke verzoeken van zorgverzekeraars in te gaan, zijn de consumentenbelangen veilig gesteld. De verplichting duurt 3 jaar.

KNMP: oneens met NZa
Volgens de apothekersorganisatie KNMP blijkt uit het voorgenomen NZa besluit dat van een gelijk speelveld in de contractverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars geen sprake is. Tot en met 26 november kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beslissing van de NZa. De KNMP zal van deze mogelijkheid gebruik maken.

Definitief besluit
Belanghebbenden hebben tot en met 26 november 2010 de tijd om schriftelijk of mondeling hun zienswijze op dit voorgenomen besluit kenbaar te maken aan de NZa via toezicht@nza.nl of (030) 296 81 65. Het besluit en de stukken liggen ter inzage bij de NZa. Na deze termijn zal de NZa een definitief besluit nemen waarin de reacties op deze zienswijzen zijn verwerkt.

Meer informatie
Standpunt KNMP inzake aanmerkelijke marktmacht
Voorgenomen NZa besluit

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels