nieuws

Bedrijven investeren ondanks recessie steeds meer in kennis

Geen categorie

MKB-ondernemers blijven ondanks de economische recessie investeren in bedrijfsopleidingen. Driekwart van de MKB-ondernemers heeft het personeel de afgelopen drie jaar opleidingen of trainingen laten volgen. Bijna 10% van deze MKB-ondernemers geeft aan het personeel extra opleidingen of trainingen te laten volgen juist vanwege de recessie. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau EIM onder ruim 2.400 MKB-ondernemers, zo meldt MKB Nederland.

MKB-ondernemers die personeel hebben, vinden opleidingen belangrijk. Ze laten het personeel opleidingen volgen en/of hebben een apart trainings- of opleidingsbudget per medewerker. Een ruime meerderheid hiervan geeft aan dat zij werknemers in het afgelopen jaar extra bedrijfsopleidingen hebben laten volgen of dat zij dit het komende jaar willen doen. MKB-ondernemers in de transportsector en de financiële dienstverlening laten hun werknemers het vaakst extra opleidingen volgen.

De inzinking van de economie is de voornaamste reden om extra te investeren in bedrijfsopleidingen. Het aantal orders is teruggelopen, waardoor het personeel meer tijd over heeft dan anders. Sommige ondernemers kiezen er vrijwillig voor om deze extra tijd op te vullen met opleidingen.

Andere ondernemers hebben gebruik gemaakt van de deeltijd-WW en hebben zichzelf in dat kader verplicht de extra tijd van het personeel via opleidingen in te vullen.

Andere veelgenoemde, meer gangbare, redenen om personeel extra opleidingen te laten volgen zijn: een wettelijke verplichting, kennisopbouw, de intrede van nieuwe technologieën die specifieke kennis vereisen en kwaliteitsverbetering.

Lees hier alle resultaten van de enquête: MKB investeert in kennis, juist nu!

Reageer op dit artikel