nieuws

Column Roland van Herk

Geen categorie

Van inspanning naar resultaat!

Van inspanning naar resultaat!

Voorheen relatief simpele uitbestedingsvraagstukken worden complexer door nieuwe contractvormen. Op de agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'?

Van input naar output
Een ontwikkeling die binnen zowel single- als multi-services contractvormen herkenbaar is, is de verschuivende focus van inspanning naar resultaat, van input naar output.
"Wij willen niet betalen voor het onderhoud aan installaties, maar voor het goed functioneren van installaties."  Niet alleen de uitvoering maar ook het risico wordt overgenomen.
De gedachte achter de ontwikkeling ‘Van inspanning naar resultaat' is dat de opdrachtgevende organisatie zich alleen hoeft te focussen op het besturen van de (facilitaire) organisatie.

Nieuw?
Is dit nieuw vraagt u zich waarschijnlijk af. Nee, zeker niet!
In de praktijk blijken organisaties echter regelmatig met de implementatie en het beheer te worstelen. "Leveranciers maken hun beloften niet waar" is een veel gehoorde kreet en "verwachtingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers blijken vaak niet op één lijn te liggen" wordt ook veel geroepen.

Wat wordt verwacht van de opdrachtgever?
Opvallend is dat veel contracten, soms tot in detail, beschrijven wat klanten verwachten van de opdrachtnemer.
Maar wordt ook beschreven wat van de opdrachtgever wordt verwacht? Vragen die zeker beantwoord moeten worden zijn:

  • Is bij de opdrachtgever bekend welke taken en verantwoordelijkheden verdwijnen of opnieuw moeten worden ingericht?
  • Is bekend op welke functies het invloed heeft en wat de consequenties zijn voor de functieprofielen en competenties?
  • Op welke wijze worden straks de eigen medewerkers aangestuurd en beoordeeld? Zijn huidige afspraken over bijvoorbeeld (individuele) doelstellingen en interne resultaatafspraken nog in lijn met de nieuwe organisatievorm?
  • Hoe worden medewerkers voorbereid op deze nieuwe werkwijze?
  • Wat betekent de nieuwe werkwijze voor de facilitaire klant, merken zij hier iets van en hoe wordt het gecommuniceerd?

Focus op eigen organisatie
Een overgang naar resultaatcontracten vereist niet alleen veranderingen binnen de organisatie van de aanbieder, maar zeker ook binnen de organisatie van de opdrachtgever.
‘Een goede voorbereiding is het halve werk.' Dit klinkt als een open deur, maar is nog altijd de eerste stap naar succes.
Dus zorg eerst voor de nodige aanpassingen in de eigen organisatie, weet wat je wilt en waarom, voordat te snel de resultaatverplichting elders wordt belegd.
Werk aan de winkel!

Roland van Herk is Facilitair Project- en Interimmanager bij Humanagement in Delft (www.humanagement.nl )

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels