nieuws

DBC-tarieven ziekenhuiszorg later bekend

Geen categorie

De DBC-tarieven voor de medisch specialistische zorg in 2011 kunnen nog niet bekendgemaakt worden. Dat komt doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog niet kan aangeven hoe groot de overschrijding bij de medisch specialisten is die in de tarieven verrekend moet worden. Bij de definitieve aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil VWS ook nog de meest recente cijfers van het College voor Zorgverzekeringen betrekken.

In de week van 18-22 oktober 2010 zou de NZa de nieuwe tarieven bekendmaken van de diagnosebehandelcombinaties (DBC's) die in 2011 voor ziekenhuizen gaan gelden. Die uitlevering loopt vertraging op, omdat VWS over nieuwe cijfers beschikt over de overschrijding voor de medisch specialisten. Die komen niet overeen met de overschrijding van 648 miljoen over 2009, waar het ministerie in juni nog van uitging.

Nadere bestudering
Het ministerie heeft laten weten dat zij de nieuwe cijfers nader wil bestuderen voor zij de NZa een definitieve aanwijzing geeft om de tarieven te berekenen. Dit betekent dat ook nog niet duidelijk is hoe hoog de korting op de honorariumtarieven voor de medisch specialisten voor 2011 uitpakt.

Korting
In de honoraria voor de medisch specialisten voor 2010 is al een korting van 512 miljoen euro structureel verwerkt vanwege overschrijdingen in 2008. In juni maakte toenmalig minister Klink van VWS bekend dat er in de tarieven van volgend jaar nog een additionele overschrijding van 136 miljoen verrekend moest worden, maar dat wordt nu een ander bedrag.

Onbekende vertraging
Het is nog niet bekend hoeveel vertraging de uitlevering van het DBC-pakket oploopt. De inzet van de NZa is de ziekenhuizen en instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Wettelijke taak
De NZa stelt ieder jaar de tarieven vast van de DBC's. Die bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumdeel van de medisch specialisten. Het ministerie van VWS zal de NZa een nieuwe aanwijzing geven met het aangepaste kortingsbedrag om de DBC-tarieven vast te stellen. Het is de wettelijke taak van de NZa om goede tarieven te bepalen op basis van juiste cijfers.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels