nieuws

Een op de vijf zzp’ers werkt onder de kostprijs

Geen categorie

Een op de vijf zzp'ers werkt onder de kostprijs. En precies een kwart van de zzp'ers neemt genoegen met een tarief dat ongeveer kostendekkend is. Beide groepen komen dan ook veelvuldig in de problemen of zitten in de gevarenzone.  Dat blijkt uit onderzoek van ZZP BV, een project van de gemeente Amersfoort in samenwerking met diverse kennis- en netwerkpartners.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat Iets meer dan de helft van de zzp’ers een tarief hanteert dat ruim boven de kostprijs ligt en daardoor voldoende ruimte overlaat voor reserveringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw.

Om zzp’ers en opdrachtgevers te helpen bij het bepalen van een goed, kostendekkend tarief is een tool ontwikkeld, die gratis beschikbaar is via www.zzptarief.nl. ‘Tarieven van zzp’ers worden niet berekend door te werken met kosten en opslagen, zoals in gevestigde sectoren, maar vooral door ‘marktkoersen’. Dit is verbazingwekkend en leidt ertoe dat bij zzp’ers het markttarief sterk afwijkt van de kostprijs. Veel zzp’ers en opdrachtgevers vinden het lastig om hun tarief goed te bepalen,’ aldus ZZP BV.

Het ontbreken van een gedegen kostenberekening bij zzp’ers heeft een twee ongunstige gevolgen. Ten eerste investeren veel zzp’ers onvoldoende in acquisitie, opleiding en productontwikkeling en daarnaast maken opdrachtgevers onvoldoende gebruik van flexibele zzp’ers. Veel opdrachtgevers vinden de tarieven van zzp’ers op het eerste gezicht te hoog. Maar bij een gedegen financiële vergelijking tussen zzp’ers en vaste medewerkers, rekening houdende met alle kosten zoals ziekte, pensioen, verzekeringen en overhead, blijkt de inzet van zzp’ers soms veel aantrekkelijker te zijn voor opdrachtgevers.

(Bron: ZZP BV)

Reageer op dit artikel