nieuws

Els Borst: Kinderoncologisch centrum is gewoon aanbesteed

Geen categorie

Het nieuwe kinderoncologische centrum (NKOC) is wel aanbesteed, maar geen enkel umc's heeft een bieding gedaan. De keuze voor het Antony van Leeuwenhoek (AvL) was geen 'achterkamertjespolitiek'.  Dat schrijft oud-minister Els Borst, voorzitter van de selectiecommissie, in een brief aan hoogleraar Guus Schrijvers en Pvda-Kamerlid Eelke van der Veen.

Onlangs was in het nieuws om het Antony van Leeuwenhoek (AvL) voor te dragen als het enige Nederlandse centrum voor kinderoncologie. De kinderoncologen en de Federatie van Universitair Medische Centra  zijn hierover in conflict. Op Radio 1 discussieerden PvdA Kamerlid Eelke van der Veen en hoogleraar Guus Schrijvers hierover. Dat gebeurde naar aanleiding van artikelen hierover in Medisch Contact. Schrijvers merkte tijdens de uitzending op dat hij in de artikelen de criteria miste op basis waarvan het AvL is gekozen. Oud-minister Els Borst was voorzitter van de selectiecommissie. Zij luisterde naar Radio 1 en reageerde in een brief als volgt: 'Beste Guus en Eelke, Ik hoorde jullie in het radioprogramma Argos. Wat mij stoorde was jullie veronderstelling dat ik "achterkamertjespolitiek" heb bedreven, omdat er geen open aanbesteding zou zijn geweest voor de locatie van het NKOC. Ik help jullie graag uit de droom. Natuurlijk heeft het bestuur van het NKOC initiatief wél een open "call voor bids" gedaan onder Nederlandse ziekenhuizen. Aan een andere procedure zou ik niet hebben meegewerkt. Er kwamen diverse biedingen binnen, waaronder helaas geen enkele van een umc. De reden daarvan was dat de NFU het niet eens is met het plan voor één centrum. De selectie adviescommissie, waarin vier medische hoogleraren (waarvan twee oncologie in Nederland en 1 kinderoncologie in de VS) en ikzelf zitting hadden, hebben de bids bestudeerd en de bieders ontvangen. Unaniem heeft de commissie vervolgens het NKOC bestuur geadviseerd, verder te onderhandelen met AvL/NKI . Het bestuur heeft dat advies overgenomen. Dat de namen van de andere geïnteresseerde ziekenhuizen niet openbaar zijn gemaakt lijkt mij logisch en zorgvuldig en is in overeenstemming met hun eigen wens.'
Drie andere lezers dan Els Borst reageerden ook op het bericht over de concentratie van kinderoncologische zorg in één centrum.

Protonenbestraling
Zorginkoper en sociaal geneeskundige Nicolette Huiskes die bij zorgverzekeraar CZ werkt, wijst erop dat het bestralen van tumoren bij kinderen ingrijpend gaat veranderen. De bestraling gaat plaatsvinden met behulp van protonen. Voor deze peperdure maar kindvriendelijke innovatie zijn de ziekenhuizen in Maastricht en Groningen aangewezen. Wellicht dat ook het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft de nieuwe deeltjesversnellers mag aanschaffen. Als het AvL hét kinderoncologisch centrum van Nederland wordt, moeten de kinderen toch weer naar Groningen, Maastricht of Delft voor hun bestraling. 

Maatschappelijke kosten
Joyce Verhoef
is betrokken bij het welzijn van gezinnen met een kind met kanker. Zij merkt op: 'In de discussie mis ik een belangrijk aspect: de maatschappelijke kosten voor de betreffende gezinnen. Door opname van een kind ver van huis wordt het gezin behoorlijk ontwricht, de ouders kunnen niet altijd zo vaak op bezoek gaan als zij graag zouden willen, want de kosten zijn hoog en de reistijden lang. Er zijn vaak meer kinderen voor wie opvang (en begeleiding) moet worden geregeld. Ook deze kinderen hebben hun ouders extra nodig nu hun broertje/zusje zo ziek is. De ouders worden verscheurd tussen deze fronten en dan hebben we het nog niet over hun eigen verdriet en het willen ondersteunen van hun ernstig zieke kind. Concentratie is ook afwentelen van kosten op deze kwetsbare gezinnen. Dit geldt mutatis mutandis voor alle concentraties, maar in het geval het kinderen betreft is concentratie extra zuur. Dit feit mag ook wel eens onder ogen worden gezien.'

Particuliere geldschieters
Ten slotte wijst een (anoniem blijvende) insider erop, dat de particuliere geldschieters aarzelen indien het AvL wordt gekozen als plek voor concentratie van de kinderoncologie. Zij willen toch wel graag nauwe samenwerking met een universitair medisch centrum.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels