nieuws

‘Europese harmonisatie verslaggevingsregels blijft uitdaging’

Geen categorie

Verantwoording, transparantie en duurzaamheid staan in de nasleep van de mondiale economische crisis weer bovenaan de internationale politieke agenda. Beleidsmakers beginnen in te zien dat overheden een degelijk en uniform stelsel van verslaggevingsregels nodig hebben. Dat staat in het rapport Towards transparency: a comparative study of governmental accounting in Europe van Ernst & Young.

Ernst & Young onderzocht in 19 Europese landen het verloop van de invoering van ‘accrual accounting’, ofwel de administratieve verantwoording op basis van de periode-toerekeningsmethode. De studie richt zich daarbij specifiek op de vraag of IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) een succesvol hulpmiddel is om de invoering te vereenvoudigen. Ook geeft het onderzoek inzicht in de inspanning van overheden om hun overheidsverslaggevingsstelsel te hervormen.

De uitkomsten geven aan dat in 17 van de 19 Europese landen meer dan de helft van de ondervraagde instanties op lokaal en nationaal niveau zijn overgestapt op accrual accounting. Voor verschillende andere overheidsorganisaties lijkt niet zozeer de vraag te zijn óf dit zal gebeuren maar eerder wanneer. Het onderzoek toont echter ook aan dat veel rechtsgebieden de lokale regels nog prefereren boven IPSAS. IPSAS normen worden op dit moment nog vaak gezien als een oriëntatiepunt en leidraad, waaruit soms elementen worden overgenomen.

Rob Ellermeijer van Ernst & Young: ‘Steeds meer Europese overheden stappen over van cash accounting (verantwoording op het moment van realisatie van betalingen en ontvangsten) naar accrual accounting (verantwoording op basis van transacties, rekening houdend met vorderingen en verplichtingen). In Europa bestaan echter nog grote verschillen in verslaggevingvoorschriften. Een eenduidig geharmoniseerd stelsel van accrual accounting, bijvoorbeeld op basis van IPSAS lijkt nog ver weg. Je zou eigenlijk denken dat de mondiale financiële crisis een leermoment had kunnen zijn voor bestuurders om de aandacht te richten op de voordelen van accrual accounting. Toch lijken financiële overheidsbestuurders de voordelen van een geconsolideerd stelsel van accrual accounting nog niet in overweging te hebben genomen.’

10 van de 19 respondenten gebruiken momenteel een accrual benadering . Zij zijn ervan overtuigd dat dit de kosteneffectiviteit en efficiëntie bevordert, en dat het de externe verantwoording en het toezicht vereenvoudigt. Een derde van de ondervraagden verklaart echter dat ze nog steeds gebruikmaken van cash accounting . Deze groep bevestigt dat er geen plannen zijn om over te stappen op accrual accounting vanwege de kosten en complicaties die de implementatie met zich mee zou brengen. Ondanks de grote inzet van de IPSAS Board en andere internationale organisaties om het gebruik van IPSAS te stimuleren is er dan ook nog geen enkel rechtsgebied dat IPSAS volledig heeft geïmplementeerd.

Ellermeijer: ‘Gezien de moeilijkheden die iedere hervorming nu eenmaal met zich meebrengt, zullen pragmatici wellicht geneigd zijn vertrouwde lokale regels te handhaven in plaats van IPSAS. Dat is een gemiste kans. Hervormingen die goed aansluiten op IPSAS zullen op de lange termijn van grote toegevoegde waarde zijn voor overheden. Een geharmoniseerd stelsel van maatregelen maakt het veel eenvoudiger voor lokale en regionale overheden om resultaten te vergelijken en te benchmarken. Bovendien kan het worden ingezet voor internationale organisaties als de Europese Commissie en de Verenigde Naties. Het komt dan ook de verantwoording en transparantie van overheden ten goede.’

Reageer op dit artikel