nieuws

Kleinere bedrijven komen moeilijk aan krediet

Geen categorie

Het blijft voor kleinere bedrijven moeilijk om voldoende krediet te krijgen bij de bank. Het aantal afwijzingen of niet volledig toegewezen aanvragen is in het eerste half jaar van 2010 verder gestegen en boven het aantal toegewezen financieringsaanvragen uitgestegen. Dit blijkt uit de financieringsmonitor van juli 2010, uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM.

Uit het onderzoek blijk tdat 13 procent van de kleinste mkb-bedrijven (tot tien werknemers) financiering heeft gezocht. Bij bedrijven vanaf tien werknemers gaat het om 25 procent. De bedragen zijn nu naar verhouding wat kleiner en extra werkkapitaal is de belangrijkste bestemming. Ook huisvesting en innovatie worden hierbij vaak genoemd. Het beroep op overheidsgarantieregelingen – zoals de BMKB – is toegenomen, al blijft dit een klein aandeel. MKB-Nederland pleit er dan ook voor om het gebruik van de garantieregelingen verder te intensiveren.

Kredietaanvragen van kleinere bedrijven (tot 10 personeelsleden) vaker worden afgewezen dan grotere bedrijven. MKB-Nederland noemt het dan ook ronduit zorgelijk dat in de begroting van het ministerie van Econmische Zaken voor 2011 de verruimde borgstellingsregeling (BMKB) voor bedragen tot 250.000 euro wordt teruggedraaid van 80 naar 45%. De belangenorganisatie vindt het onbegrijpelijk dat de categorie bedrijven die de meeste problemen ondervinden geen extra steun in de rug krijgen.

Slechts 12 procent van de mkb-bedrijven denkt in het tweede half jaar van 2010 behoefte te hebben aan financiering. Daarbij is een verschuiving zichtbaar naar meer ‘offensieve’ bestemmingen, zoals aanschaf van bedrijfsmiddelen, investeringen en innovatie: signalen dat het vertrouwen in de economie weer groeiende is. En juist in een groeiscenario zal de verruimde garantieregeling van grote waarde zijn voor bedrijven die uit de crisis komen (en een behoefte hebben aan werkkapitaal). Bedrijven kampen immers met verzwakte vermogensposities.

In het mkb heeft 30 procent van de bedrijven in 2010 te maken gehad met een wijziging van de kredietvoorwaarden van de bank: evenveel als bij de voorgaande meting. De algemene richting van die wijzigingen is verdere aanscherping. Banken passen de rente minder vaak aan, maar andere kosten zoals vergoedingen en provisies juist weer vaker. De hoogte van de betaalde rente ligt voor grotere bedrijven wat lager dan voor kleine. Verder moeten ondernemers in het mkb nu vaker extra onderpand geven in de vorm van hun privéwoning.

Sinds de kredietcrisis moet het mkb langer wachten op betaling van zijn rekeningen: de betalingstermijn is verlengd met een dag of tien. Slechts een minderheid – 13 procent – heeft met het oog hierop zijn eigen debiteurenbeleid aangescherpt. Zelf betalen de bedrijven de rekeningen ook wat later, maar dat blijft bij twee dagen. Grotere mkb-bedrijven zijn langzamer dan kleine met het betalen van facturen.

Download hier de Financieringsmonitor

Reageer op dit artikel