nieuws

Klink: Boete NMa voor LHV mag

Geen categorie

Demissionair minister Klink van VWS antwoordt op vragen van Kamerleden dat de NMa als onafhankelijke toezichthouder de discretionaire bevoegdheid heeft om ruimtes te verzegelen en om een boete op te leggen wanneer een verzegeling verbroken is.

Klink antwoordt dit, mede namens de minister van Economische Zaken op vragen van de Kamerleden Leijten, van Gerven en Gesthuizen (SP) over de boete die de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) oplegde aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De NMa legde de LHV een boete op van 51.000 euro, omdat de zegels van een deur verbroken waren.

Geen rol voor VWS
Klink schrijft: 'Het betreft hier een individuele zaak, waarin de NMa als onafhankelijke toezichthouder de discretionaire bevoegdheid heeft om ruimtes te verzegelen en om een boete op te leggen wanneer een verzegeling verbroken is. Het is aan de betrokken partij om bij de NMa in bezwaar te gaan tegen de boete, danwel de bezwaarprocedure over te slaan en direct in beroep te gaan bij de rechter. Uiteindelijk is het aan de rechter om, aan de hand van de omstandigheden van het geval, te oordelen over de grondslag van het door de NMa genomen besluit alsook de hoogte van de daarbij opgelegde boete. Op geen enkel moment is daarbij een rol weggelegd voor de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken.'

Geen belemmering ondernemerschap
Op de vraag of de NMa met haar optreden niet het paard achter de wagen spant, omdat huisartsen de lust zal ontgaan te ondernemen, antwoordt Klink dat
het optreden van de NMa een bijdrage levert aan de verbetering van (huisartsen)zorg, omdat de NMa bewaakt dat patiënten niet worden belemmerd in hun vrijheid om zelf een huisarts te kiezen. 'Een dergelijke belemmering vermindert namelijk de prikkel voor huisartsen om zich positief van elkaar te onderscheiden. Omdat huisartsen zich voornamelijk kunnen onderscheiden op het gebied van kwaliteit van het aanbod (medisch inhoudelijk, maar ook op serviceaspecten zoals ruimere openingstijden), zal een gebrek aan prikkels om zich positief te onderscheiden vooral de verbetering van de kwaliteit en het doorvoeren van innovaties in de huisartsenzorg belemmeren.
De Mededingingswet en het toezicht daarop door de NMa staan niet in de weg aan (innovatief) ondernemerschap. Enkel afspraken tussen huisartsen die de concurrentie belemmeren en waar geen voordelen voor de patiënt tegenover staan die daar tegen op wegen, zijn op grond van de Mededingingswet verboden.
Onder goed ondernemerschap verstaan wij dan ook niet het onderling belemmeren van toetreding voor nieuwe huisartsen of het maken van prijsafspraken. Dit gaat ten koste van (de keuzevrijheid van) de patiënt.'

Zie ook: 'Invallen NMa bij LHV-kantoren'.

Meer informatie: Kamervragen over de boete die de NMa oplegde aan de LHV en de antwoorden van minister Klink.
 

 

Reageer op dit artikel