nieuws

MKB helpt bij oplossen van maatschappelijke problemen

Geen categorie

MKB’ers dragen effectief bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt uit de evaluatie van het SBIR (Small Business Innovation Research) programma die demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Via dit programma besteedt de overheid maatschappelijk relevant onderzoek uit bij innovatieve bedrijven. Door in te schrijven op tenders van het SBIR programma krijgen bedrijven een kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Ondernemers voeren in opdracht van de overheid een R&D-opdracht uit. Ze krijgen de volledige kosten vergoed en hoeven niet zelf te investeren in de ontwikkeling, zoals bij subsidies. Dat vermindert het risico voor MKB-bedrijven. Om de kans te vergroten dat SBIR projecten daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten en diensten, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer.

Het SBIR-programma staat open voor bedrijven die zelf aan onderzoek en (product) ontwikkeling doen. De overheid nodigt nadrukkelijk kleine bedrijven uit om in te schrijven. Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat SBIR bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten en het versterken van de innovatie van het MKB. Dankzij de SBIR worden ook ideeën voor innovatie uitgevoerd die anders door gebrek aan financiering of commerciële haalbaarheid niet of slechts langzaam van de grond zouden komen.

De SBIR-regeling kent drie doelen: bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten, versterken van de innovatiekracht van het MKB, en het te gelde maken van kennis. In 2004 begon het ministerie van Economische Zaken met deze vorm van aanbesteden. Sinds 2004 zijn er inmiddels 28 SBIR-oproepen geweest of in voorbereiding, hetgeen optelt tot een totaalbudget van €71,5 miljoen.

Voorbeelden van SBIR aanbestedingen zijn onder andere gebruik van groene grondstoffen voor non-food producten, dijkbewaking, luchtwassystemen van veehouderijen en nieuwe eiwitten op het menu. Inmiddels doen zes ministeries via de SBIR een beroep op het MKB om vraagstukken op te lossen. De regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL.

Lees hier de Evaluatie SBIR  (pdf)

(Bron: Ministerie van Economische Zaken)

Reageer op dit artikel