nieuws

MKB-Nederland slaat alarm om stijging lokale lasten

Geen categorie

MKB-Nederland heeft een brief gestuurd aan alle gemeenten in Nederland, waarin de ondernemersorganisatie stelt dat eventuele begrotingsproblemen niet afgewenteld mogen worden op het lokale bedrijfsleven. ‘Het kabinet heeft juist besloten om de lasten voor het bedrijfsleven niet te laten stijgen. Het is onacceptabel als deze compensatie op lokaal niveau teniet wordt gedaan. Dit zou desastreus zijn in deze tijd van broos economisch herstel,’ aldus MKB-Nederland.

MKB-Nederland roept gemeenten in de brief op om de ontwikkeling van de lokale lasten overeen te stemmen met het landelijke beleid. MKB-Nederland: ‘Dat betekent (minstens) de komende vier jaren geen lastenstijgingen voor het bedrijfsleven, ondanks de bezuinigingsopgave van de overheid zelf. Het economisch herstel is nog broos en in sommige mkb-sectoren zelfs nog helemaal niet aanwezig. Niet voor niets is een flink aantal crisismaatregelen onlangs nog verlengd en – in het geval van de woningmarkt – zelfs uitgebreid. Het is bovendien een gegeven dat bezuinigingen economisch veel beter uitwerken dan lastenverzwaringen.’

MKB-Nederland vreest dat gemeenten de bezuinigingen op het lokale bedrijfsleven zullen afwentelen. De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) luidde onlangs de noodklok dat gemeenten volgens het regeerakkoord meer taken krijgen (op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg en de ‘onderkant van de arbeidsmarkt), maar tegelijkertijd fors moeten bezuinigen. MKB-Nederland wil koste wat kost voorkomen dat gemeenten hun eigen financiële problemen doorschuiven naar het bordje van lokale ondernemers. De ondernemersorganisatie zal daarom de lokale lastenontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten houden, zo schrijft zij in de brief aan alle gemeenten van Nederland. Dat geldt met name voor de onroerendezaakbelasting voor bedrijven. De ozb is volgens de werkgevers in het verleden al vaker als melkkoe gebruikt ten behoeve van de algemene middelen en het dichten van gaten in de gemeentelijke begroting.

MKB-Nederland roept de gemeenten onder meer op om in samenspraak met het lokale bedrijfsleven een ondernemerschapsagenda uit te werken, waarin ook afspraken worden gemaakt over lokale lasten, lokale regeldruk, bereikbaarheid en veiligheid. De ondernemersorganisatie wijst er in de brief op dat ondernemers en gemeenten elkaar hard nodig hebben. Begin 2011 wordt de balans opgemaakt van de lastenontwikkelingen in de individuele gemeenten.

(Bron: MKB-Nederland)

Reageer op dit artikel