nieuws

NZa concretiseert regels informatieverstrekking door zorgaanbieders

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een richtsnoer voor informatieverstrekking door zorgaanbieders. Hiermee geeft de NZa een nadrukkelijke impuls aan transparantie in de zorg door betere informatie voor consumenten over het zorgaanbod, de prijzen, de wachttijden en de kwaliteit van de zorg.

De NZa bewaakt de transparantie in de zorg. Consumenten hebben recht op informatie over de zorg die wordt geboden, de kwaliteit van de zorg, de prijzen die zij moeten betalen en de wachttijden voor de zorg. De informatie over de zorg moet doeltreffend, juist, inzichtelijk en vergelijkbaar zijn voor de doelgroep en mag niet misleidend zijn.

Geen vrije interpretatie meer
Zorgaanbieders moeten zich ook nu al houden aan de wettelijke regels voor informatieverstrekking aan consumenten. Het richtsnoer van de NZa maakt deze regels concreter zodat consumenten en zorgaanbieders ondubbelzinnig weten welke informatie minimaal moet worden verstrekt en aan welke eisen deze informatie moet voldoen. Vrije interpretatie van de wet- en regelgeving is hiermee voorbij.
In het richtsnoer staat onder andere dat zorgaanbieders moeten aangeven wat zij aan zorg- en dienstverlening leveren en wat niet. Ook moet duidelijk zijn welke zorg- en dienstverlening verzekerd is en voor welke diensten moet worden bijbetaald.

Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren
Op dit moment werken organisaties in de zorg aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren binnen het programma Zichtbare zorg. Om hier ruimte aan te geven, heeft de NZa de wettelijke regels voor informatieverstrekking over de kwaliteit nog niet concreter gemaakt. De NZa zal in een volgend richtsnoer of nadere regel ook op dit punt de regelgeving concreter maken.

Verwachting
De NZa verwacht dat patiëntenorganisaties nadrukkelijk zullen beoordelen of de informatie op bijvoorbeeld de websites of brochures van zorgaanbieders voldoet aan de eisen van de consument. Met name het aspect vergelijkbaarheid van de informatie zal nog de nodige actie van zorgaanbieders vergen.

Handhaving
De NZa zal dit richtsnoer jaarlijks aanpassen en handhavend optreden als zorgaanbieders zich niet aan de richtlijnen houden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels