nieuws

NZa wil nieuwe bekostiging voor ggz

Geen categorie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor dat de ggz geen DBC's meer declareert, maar activiteiten. Dat staat in het consultatiedocument Verbetering werking DBC-systeem.

De NZa stelt voor in 2012 te gaan werken met de 'DBC-matrix'. Daarin dient de dbc voor verantwoording en onderhandeling met zorgverzekeraars, terwijl de verrichte activiteiten de basis vormen voor maandelijkse declaratie. Instellingen houden per DBC hun verrichtingen bij, bijvoorbeeld onderzoek en therapieën. De optelsom van al hun DBC's maakt duidelijk hoeveel zij gemiddeld doen per diagnose. De zorgverzekeraar ziet per patiënt alleen verrichtingen, per diagnose krijgt hij slechts gegroepeerde gegevens.

‘Grofmazig'
De NZa stelt dat de huidige productstructuur van DBC's zo 'grofmazig' is dat er te veel variatie is tussen de patiënten die eronder vallen. Dat maakt de onderbouwing van de tarieven 'kwetsbaar'. Ggz-aanbieders bepalen zelf in welke tijdsklasse een behandeling valt, met bijbehorende vergoeding. Daarnaast heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven onlangs verboden diagnosen op de factuur van de patiënt te vermelden. Ook zouden ggz-aanbieders in het nieuwe voorstel sneller hun geld krijgen en heeft VWS eerder inzicht in de werkelijke productie.

Twijfel kostprijsberekening
De zorgautoriteit keurde in september de nieuwe DBC-tarieven af, omdat ze twijfelt aan de kostprijsberekening door DBC Onderhoud. Het veld is daar zeer ongelukkig mee. De DBC-matrix kan niet op draagvlak rekenen, denkt Roel Verheul, bestuurder van De Viersprong en lid van de klankbordgroep van DBC-Onderhoud. 'Kennelijk heeft de NZa allerlei bedenkingen, maar in plaats van die te bespreken met het veld en DBC-Onderhoud, tovert ze een heel nieuw systeem uit de hoge hoed.' (Bron: Zorgvisie)

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels