nieuws

Ondernemers opgetogen over plannen beoogd nieuw kabinet

Geen categorie

Ondernemend Nederland is blij met de plannen zoals die door het beoogde nieuwe kabinet van VVD en CDA zijn gepresenteerd. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland steunen het nieuwe kabinet onder leiding van premier Mark Rutte. 'Het regeerakkoord is een duidelijke keuze voor gezondmaking van de overheidsfinanciën en versterking van de economie. Dat is de beste weg naar een goede toekomst van Nederland', zo laten de drie belangenorganisaties in een gezamenlijkke verklaring weten.

Het nieuwe kabinet kiest met de vorming van een sterk ministerie van Economische Zaken volgens de organisaties voor ondernemerschap en ondernemingen als motor van de economie. De agrarische sector betreurt dat een zelfstandig ministerie voor de sector verdwijnt. Naast een algemene stimulering van ondernemerschap komt er een modern ondernemingsbeleid voor de sterke sectoren waarmee Nederland zijn geld verdient (sleutelgebieden). Dit sluit aan bij het toekomstscenario 'Optimistisch'van de drie organisaties, waarin innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Het nieuwe kabinet bezuinigt vooral op de overheid en in sectoren en organisaties die financieel van de overheid afhankelijk zijn. Dat is volgens de ondernemers een begrijpelijke en terechte keuze, gezien de financiële problemen van de overheid. 'Bovendien ontstaat een nieuwe kans om de bureaucratie voor ondernemers en burgers tot aanvaardbare omvang terug te brengen. Het behoud van de hypotheekrenteaftrek is een vertrouwenwekkend signaal voor burgers en voor belangrijke sectoren als de bouw en wat daarmee samenhangt', aldus de verklaring.

Tevreden zijn de ondernemingsorganisaties ook voor de keuze van het kabinet voor een 'realistisch duurzaamheidsbeleid'. "Kernenergie en hernieuwbare energie zorgen er voor dat de CO2 uitstoot drastisch vermindert. Het maakt ons land ook veel minder afhankelijk van internationale, onzekere energiestromen", zo staat in de reactie. De ondernemingsorganisaties zullen het duurzaamheidsakkoord dat ze met de overheid hebben gesloten uitvoeren. Meer geld voor infrastructuur en het ontzien van onderwijs en onderzoek bij de bezuinigingen zijn ook goed voor de economie. Ontwikkelingssamenwerking gericht op welvaartsverbetering via economische ontwikkeling, en met betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven, herstelt het draagvlak.

Het is volgens de drie organisaties ook positief dat het kabinet het AOW- en pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid overneemt. "Dat de PVV de leeftijdsverhoging tot 66 jaar gedoogt is een stap in de goede richting." De drie ondernemingsorganisaties zeggen er op te vertrouwen dat er uiteindelijk voldoende steun in de volksvertegenwoordiging zal zijn voor het pensioenakkoord.

De ondernemingsorganisaties vinden dat het Nederlandse imago in het buitenland van cruciaal belang is en blijft voor het behoud van onze welvaart. Nederland verdient driekwart van zijn boterham in het buitenland. De ondernemingsorganisaties gaan ervan uit dat het kabinet de Nederlandse handelsbelangen zal bewaken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels