nieuws

Ontschotting een feit: Thuiszorgorganisatie levert VPT

Geen categorie

Op vrijdag 15 oktober 2010 ontving de thuiszorgorganisatie stichting ABC Zorgcomfort uit Loo, gemeente Duiven de beschikking van de minister van VWS die het mogelijk maakt om bij het zorgkantoor VPT's (Volledig Pakket Thuis) te gaan inkopen. Hiermee is op een bijzondere wijze het proces van scheiden van wonen en zorg doorgezet.

ABC Zorgcomfort biedt individueel passende thuiszorg. Tot nu toe enkel extramurale zorg en ondersteuning aan cliënten die nog thuis wonen, maar een vraag van
woningcorporatie Laris Wonen om samen te werken in een kleinschalige woonvoorziening creëerde de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens in vervulling
te laten gaan: ook cliënten met een verblijfsindicatie de mogelijkheid bieden om – al dan niet met partner – in een huiselijke en herkenbare omgeving te blijven wonen, waarin zij een zo gewoon mogelijke eigen huishouding voeren en zelf hun dagelijkse leven inrichten.

Beschikking
Aan onderzoeks- en adviesbureau PCkwadraat werd gevraagd ondersteuning te bieden bij het verkrijgen van de vereiste toelatingen om de plannen te realiseren. Met succes want op 15 oktober rolde de beschikking in de bus, waarin de minister besluit om ABC Zorgcomfort toelating te verlenen voor de functie verblijf, waarbij de capaciteit vastgesteld wordt op 0 plaatsen. Aanvullend wordt in de beschikking vermeld dat 'de capaciteit als extramurale instelling wordt vastgesteld op 24 plaatsen'.

Opvallende beslissing
Een toelatingsaanvraag voor de functie verblijf, waarbij in de aanvraag duidelijk werd gemaakt dat de zorg niet als intramurale zorg geleverd zou worden, een
ondernemingsplan waarin duidelijk werd gesteld dat het plan gebaseerd was op scheiden wonen en zorg en dat de kleinschalige woonvoorziening exclusief bedoeld is voor cliënten met een verblijfsindicatie die hebben gekozen voor het Volledig Pakket Thuis en een positief standpunt van het Zorgkantoor op basis van dit ondernemingsplan lagen ten grondslag aan de opvallende beslissing van de minister om het leveren van VPT's ook mogelijk te maken voor een extramurale zorginstelling. Daarmee is op een bijzondere wijze het proces van scheiden van wonen en zorg doorgezet en lijkt de deur naar verdere innovatie en ontschotting van de ouderenzorg ook voor anderen open te staan.

Meer informatie: PCkwadraat (www.pckwadraat.nl), drs. Olga Sollet, senior adviseur (oso@pckwadraat.nl)

Reageer op dit artikel