nieuws

Orde: Specialisten zelfde salaris – Geen maatschappen meer

Geen categorie

De Orde van Medisch Specialisten oppert medisch specialisten allemaal hetzelfde basissalaris te geven. Dat salaris kan vervolgens aangevuld worden met 'prestatieprikkels'. Dit voorstel wordt eind dit jaar aan de leden voorgelegd, zo heeft een woordvoerster van de Orde woensdag 6 oktober 2010 laten weten.

Het voorstel is een reactie op de voorgenomen plannen van het kabinet om de zelfstandigheid en inkomens van medisch specialisten in te perken. Een groot deel van de Nederlandse specialisten voert donderdag actie tegen deze plannen. Volgens Janko de Jonge, voorzitter van het landelijk actiecomité van de Orde van Medisch Specialisten, is de actiebereidheid groot. Hij verwacht dat in 90 procent van de ziekenhuizen de vrijgevestigde artsen meedoen.

Voorstel
De Orde wil een eind maken aan de voortdurende discussie over de hoogte van de inkomens van medisch specialisten. Daarom komt de Orde nu met het voorstel om per ziekenhuis een coöperatie op te zetten van medisch specialisten. Eerder deed ook minister Klink een vergelijkbaar voorstel.
Het voorstel is bedoeld om de impasse te doorbreken die is ontstaan over de inkomenspositie van specialisten die nu in maatschappen werken.

Samen met NVZ
De Orde heeft zijn plan opgesteld in samenspraak met de NederlandseVerenigingvan Ziekenhuizen (NVZ). Die gesprekken zijn volgens een woordvoerder van de NVZ overigens al enige tijd geleden beëindigd. Wat de ziekenhuizen betreft is het plan dan ook nog niet helemaal uitgewerkt. Maar voorzitter Roelf de Boer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat de NVZ het idee van de Orde steunt.

Coöperatie van medisch specialisten
De coöperatie van medisch specialisten die de maatschappen moet gaan vervangen wordt in de ogen van de Orde de gesprekspartner van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De coöperatie zou ook met de zorgverzekeraars kunnen onderhandelen over prestatieafspraken en tarieven.

Topspecialisten
De inkomsten van de coöperatie worden voor tachtig procent gelijkelijk verdeeld onder de deelnemende specialisten. De bestemming van de resterende twintig procent is nader in te vullen. Te denken valt aan extra honorering van topspecialisten.

Goodwill
De goodwillregeling, specialisten moeten zich nu inkopen in een maatschap, blijft gewoon van kracht. De Orde ziet zijn voorstel eigenlijk als een overgangsregeling naar een situatie van totale marktwerking maar die is nog ver weg.

Achterban
De top van de Orde moet het plan nog voorleggen aan de eigen achterban. Voorzitter Willem van der Ham verwacht stevige reacties op de plannen omdat het voor een aantal topverdieners inleveren wordt.

Acties
Vandaag voeren de medisch specialisten actie om te protesteren tegen het beleid van minister van VWS Ab Klink. De specialisten draaien een zondagsdienst waarbij alleen spoedgevallen geholpen worden. Met hun acties, eerder demonstreerden de specialisten twee keer in Den Haag, keren de specialisten zich tegen Klinks plan om vanaf komend jaar de onderhandelingen over de specialistentarieven door de ziekenhuizen te laten voeren.
'Het gaat vandaag niet om onze inkomens, maar om het behoud van de autonomie van de arts en zijn exclusieve relatie tot de patiënt', zegt Janko de Jonge, in de Volkskrant.

Nieuwe kabinet
Het is vooralsnog onduidelijk of het nieuwe kabinet het plan van minister Klink zal uitvoeren. In het regeerakkoord van CDA en VVD staat één voornemen van de regering dat in die richting zou kunnen wijzen. 'De positie van de raad van bestuur van het ziekenhuis wordt ten opzichte van de medisch specialisten versterkt.'

Verbod
Onlangs verbood de rechter hem wel een korting van 550 miljoen euro door te voeren op het budget voor de ziekenhuizen. Met dat bedrag hadden de ziekenhuizen het beschikbare budget voor 2009 overschreden.
De minister wilde die overschrijding terughalen, maar de rechter in Den Haag blokkeerde dat. Die vond dat de minister door introductie van de marktwerking in de zorg zelf voor een openeinderegeling had gezorgd. De minister heeft een spoedappel ingesteld tegen het besluit van de Haagse rechtbank.
Over de prijzen en aantallen van 34 procent van de behandelingen onderhandelen de ziekenhuizen met de zorgverzekeraars. De rechter vond het geen pas geven dat de minister achteraf een limiet wilde stellen aan het aantal behandelingen. De ziekenhuizen hadden steeds betoogd dat er door de medisch specialisten meer zorg geleverd was en dat daarvoor betaald moest worden.

Ritueel
Het conflict over de verdiensten van medisch specialisten is een terugkerend ritueel. Minister na minister heeft geprobeerd een duurzame oplossing te vinden, maar dat is tot op heden niet gelukt.
In totaal zijn ongeveer 6700 van de in totaal 12.000 specialisten in Nederland vrijgevestigd. Dat betekent dat zij niet in loondienst zijn bij een ziekenhuis.

Meer informatie:
Tabel inkomsten medisch specialisten
Video 'Orde van Medisch Specialisten: salarissen nivelleren'

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels