nieuws

Project Excelleren.nu moet leercultuur in MKB stimuleren

Geen categorie

Ruim vijfhonderd MKB-ondernemers in veertien branches krijgen de komende anderhalf jaar gratis advies om de leercultuur binnen hun bedrijf te bevorderen. Met het project Excelleren.nu willen het ministerie van sociale zaken en MKB-Nederland MKB-bedrijven stimuleren (meer) te investeren in het scholen van medewerkers op de werkvloer.

De ministeries van OC&W en SZW en MKB-Nederland slaan met het project Excelleren.nu de handen ineen om mkb-ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een leercultuur in hun bedrijf, gericht op een duurzame en brede inzetbaarheid van hun medewerkers. MKB-Nederland voert de regie over het project en werft samen met veertien geselecteerde branches ondernemers die aan het project willen meedoen. De brancheorganisaties hebben bewust een stevige rol in het project, omdat zij de (branche)specifieke omstandigheden van ‘hun’ bedrijven kennen.

Exelleren.nu loopt tot eind 2011. De uiteindelijke resultaten van het project worden gedeeld met andere branches en bedrijven. Met het project Excelleren.nu geven de ministeries van OCW en SZW samen met MKB-Nederland uitvoering aan aanbevelingen van de Denktank Leren en Werken. Die adviseerde het kabinet vorig jaar om de leercultuur in het mkb te bevorderen en over de wijze waarop mkb-bedrijven daarbij kunnen worden ondersteund.

(Bron: MKB-Nederland)

Reageer op dit artikel