nieuws

PwC: Zorginstellingen hebben geen aandacht voor fiscaliteit

Geen categorie

'Risicobeheersing rondom de fiscale risico's staat binnen de zorg niet hoog op de agenda,' schrijft Pricewaterhouse Coopers (PwC). 'De wetgever moet moet de fiscale wet- en regelgeving vereenvoudigen,' zo vindt de 40 procent van 190 respondenten die hoge functies hebben binnen zorgorganisaties op het gebied van financiën en administratie. De complexiteit van de regels, gecombineerd met slecht communicatiebeleid van de Belastingdienst, zorgt er volgens hen voor dat het risicomanagement in de zorg niet naar behoren is.

In deel vier van de serie Tax is a Black Box, getiteld De fiscale gevoelstemperatuur in de zorg, doet PwC verslag van haar bevindingen op het gebied van fiscaliteit in de zorg. Een gebrek aan kennis binnen instellingen lijkt het grootste probleem.

Fiscalist op de etage?
Van de ondervraagde instellingen heeft vrijwel geen enkele (3 procent) een fiscale afdeling. Organisaties met een omzet lager dan 100 miljoen euro hebben geen van alle een fiscale afdeling. Toch blijkt fiscaliteit bij 64 procent van de instellingen wel geconcentreerd te zijn op één afdeling. Van de instellingen waarbij fiscaliteit is verspreid over meerdere afdelingen, blijkt dat er bij 32 procent van de respondenten geen periodiek overleg is tussen deze verschillende afdelingen. Ook zijn de raden van bestuur onvoldoende betrokken bij de fiscale positie.

Problemen
Veruit het grootste probleem dat wordt ervaren binnen de eigen organisatie is de 'onvoldoende bewustwording van fiscale risico's op verschillende niveaus in de organisatie.' Liefs 63 procent herkent dit probleem, hetgeen driemaal zoveel is als het aantal respondenten dat helemaal geen problemen ervaart. Ook een gebrek aan interne communicatie en onvoldoende personeelscapaciteit worden geregeld genoemd. Controllers binnen de zorginstellingen lopen voor de troepen uit en vinden lastig aansluiting bij het management en bestuur, die zaken bagetaliseren of niet begrijpen.

Houding
Binnen de zorg wordt veelal luchtig gedaan over fiscaliteit om twee prevalerende redenen. Ten eerste is het niet waar zorginstellingen zich eigenlijk mee bezig zouden moeten houden: handen aan het bed zijn belangrijker dat btw en VAR-verklaringen. Ten tweede is de regelgeving van de Belastingdienst nieuw, en veel instellingen gaan ervan uit dat 'grijs rijden mag' omdat 'de Belastingdienst minder kritisch is ten aanzien van de zorgsector. Ze pikken het nog wel en zijn soepel met boetes; daar spelen we op in.' Bij instellingen die onlangs een boekenonderzoek hebben ondergaan, lijkt die houding nogal anders: zij hebben behoefte aan meer fiscale kennis en nemen het schijnbaar serieuzer.

Raden van toezicht en bestuur
Slechts 12 procent van de ondervraagden meldt dat hun raad van toezicht toezicht houdt op de fiscale processen binnen hun zorginstelling. 39 procent zegt dat dit enigszins het geval is, maar liefst 49 procent zegt dat hiervan geen sprake is. Bij raden van bestuur en raden van toezicht is er sprake van een beperkt fiscaal bewustzijn, hoewel dit ook een gevolg lijkt te zijn van de informatie die ze krijgen. De financiële professionals filteren informatie binnen de organisatie. Op basis van aannames wordt bepaalde informatie wel of niet gerapporteerd vanuit de gedachte dat deze bestuurders en toezichthouders zoveel mogelijk aan ballast bespaard moet worden. Over standaard zaken wordt niet gerapporteerd, wel over kansen.

Wijsheid en wijzigingen
Van de respondenten geeft 85 procent aan een opleidingsbehoefte te hebben met betrekking tot fiscaliteit. Binnen die groep geeft 75 procent aan dat deze met name te vinden is op het gebied van btw. Een vijfde van de respondenten roept op tot vereenvoudiging, en nog een vijfde roept op tot verduidelijking van wet- en regelgeving. Btw is hierbij een veelgenoemd knelpunt. Deze wetgeving wordt door de zorginstellingen als erg complex gezien. Voor zorginstellingen, die een maatschappelijke taak te vervullen hebben, zou een algehele of gedeeltelijke vrijstelling van btw door de respondenten als wenselijk worden ervaren.

Meer informatie: De fiscale gevoelstemperatuur in de zorg

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels