nieuws

Rijk subsidieert werk-naar-werk-projecten

Geen categorie

Werkgevers die actief zijn met het zoeken van werk bij andere werkgevers kunnen daarvoor financiéle ondersteuning krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een experiment. Aanvragen voor subsidie kunnen tot 1 november worden ingediend, zowel door individuele werkgevers als door samenwerkingsprojecten.

Iedere rechtpersoon kan aanvrager zijn, als die maar namens de (samenwerkende) werkgevers een aanvraag indient. Dit kan één van de werkgevers zijn, een opgerichte projectorganisatie, een organisatie van werkgevers, maar bijvoorbeeld ook een vakbond. Bij de aanvraag moet dan wel duidelijk worden gemaakt namens welke samenwerkende partijen de aanvraag wordt ingediend.

In november worden de projecten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeeld en worden middelen toegekend aan de geselecteerde projecten. Gezocht wordt naar projecten die naar de mening van SZW het beste resultaat kunnen opleveren voor een andere wijze van de uitvoering van bemiddeling en re-integratie. De projecten zullen worden gemonitord. Deelname hieraan (onder meer door het aanleveren van projectgegevens) is verplicht.

Het ministerie heeft een checklist opgesteld waarin wordt aangegeven welke informatie het projectplan in ieder geval moet bevatten. Ook is hierin een toelichting op de voorwaarden en selectiecriteria opgenomen.

Lees ook: Tijdelijk besluit van werk naar werk (Staatsblad)

Reageer op dit artikel