nieuws

Rutte: ‘Zorg verlossen van onzinnige regels en procedures’

Geen categorie

'In de publieke sector wil het kabinet veel meer ruimte voor vakmanschap. Voor de vakman en vakvrouw in het onderwijs, de politiekorpsen en de zorg die verlost moeten worden van overbodige en onzinnige regels en procedures'. Voor wijkverpleegkundigen die zonder stopwatch hun patiënten moeten kunnen helpen.' Dat zegt premier Mark Rutte in de regeringsverklaring op dinsdag 26 oktober 2010.

'De verhouding tussen management en werkvloer moet veranderen in het voordeel van de werkvloer.' Schaalverkleining en menselijke maat, daar gaat het de regering om.
Hier volgen de overige citaten van premier Rutte op het gebied van zorg.

Zorgpremies
'Een steeds groter deel van wat we met elkaar verdienen, wordt besteed aan zorg en hogere kosten vertalen zich in hogere zorgpremies. Het kabinet zal steeds de balans moeten zoeken tussen premies en eigen betalingen, tussen het basispakket en specifieke aanvullingen. Inmiddels krijgen 6,3 miljoen gezinnen in Nederland zorgtoeslag. Dat is maar liefst zeventig procent van alle huishoudens en dat percentage stijgt nog steeds. Het kabinet roept dat een halt toe door het budget te bevriezen.'

Ouderenzorg
'De kosten beheersen, is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat we juist extra geld beschikbaar stellen in de ouderenzorg. Er komt meer en beter opgeleid personeel. Misstanden en ouderenmishandeling worden aangepakt. Het kabinet streeft naar kleinere zorginstellingen. Zorg moet zoveel mogelijk dicht bij de mensen worden aangeboden, in de buurt, waar de mensen elkaar kennen. We stimuleren eigen initiatieven uit de zorg zoals samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de specialist.'

Privaat geld
'Ook gaat het kabinet mogelijkheden scheppen om privaat geld in de zorg aan te trekken, zodat we financiële ruimte creëren om te blijven innoveren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.'

Reageer op dit artikel