nieuws

RvC kiest eerder Nederlander dan een ‘bindende’ vrouw

Geen categorie

De samenstelling en houding van de Raad van Commissarissen van Nederlandse bedrijven en organisaties verschuiven, mede onder externe druk. Als het gaat om diversiteit lijkt het Nederlanderschap belangrijker te zijn dan het geslacht. Dit blijkt uit een onderzoek door Aalt Klaassen en prof. Herbert Rijken – mogelijk gemaakt door Grant Thornton – onder 93 commissarissen (waarvan 88 procent man) naar de huidige en toekomstige rol en positie van de Raad van Commissarissen.

Het blijkt een uiterst controversieel onderwerp te zijn, ook onder de vrouwelijke commissarissen zelf. Waar het voor de één een issue is (‘we moeten een inhaalslag maken’), is het voor de ander helemaal geen issue: alleen kwaliteit telt. In die zin zou je wellicht een parallel kunnen trekken met de samenstelling van het nieuwe kabinet, waarin drie vrouwelijke ministers zijn opgenomen,’ aldus Bart Jonker, partner bij Grant Thornton.

Het onderzoek laat zien dat vrouwelijke commissarissen een onderscheidende rol vervullen. Zo heeft een vrouwelijke commissaris relatief veel ambitie voor verbetering van ICT en technologische kennis. Ook is ze zeer uitgesproken over de relatie met aandeelhouders. Ze maakt zich sterk voor meer dialoog. Vooral de ‘HRM-component’ binnen het bestuur heeft ze op de korrel. De vrouwelijke commissaris schat de ondernemingswaarden integriteit, professionaliteit en zorg voor omgeving/maatschappij relatief hoog in voor de onderneming onder haar toezicht. ‘Je zou kunnen zeggen dat vrouwen een bindende factor zijn binnen een Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur,’ aldus Jonker.

 

Lees HIER meer over het onderzoek van Grant-Thornton. Hier kan ook het volledige rapport worden gedownload (pdf)

 

 
Reageer op dit artikel