nieuws

Samenwerking doet kosten zorg dalen

Geen categorie

'Meer samenwerking in de Nederlandse gezondheidszorg zorgt voor een beter resultaat voor burgers én is goedkoper.' Dat zei Marianne Donker, chief science officer van de gemeente Rotterdam en hoogleraar Volksgezondheidsbeleid aan de Erasmus Universiteit, donderdag 14 oktober op het Toekomstforum 2010 van STG/Health Management Forum.

'Dit vraagt om moedig leiderschap en ontkokering zodat samenwerkingsprojecten minder gehinderd worden door wetten, regels en financieringsvoorwaarden.'
Marianne Donker trekt samen met onder meer Pieter Vos, algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, een initiatief dat zij de 'ontkokeringsagenda' noemt. 'Het krioelt in de Nederlandse gezondheidszorg van de samenwerkingsinitiatieven. Iedereen werkt samen, maar tegelijkertijd zie je dat samenwerkingsinitiatieven heel moeilijk van de grond komen. Het kost veel inspanning, ze zijn slecht gedocumenteerd en we weten onvoldoende wat er bereikt wordt. En veel initiatieven hebben moeite om structureel te worden.'

Besparen door samenwerking
Donker schetst als voorbeeld de opvang van dak- en thuislozen in de grote steden. 'Een brede samenwerking tussen zorg, politie, sociale diensten, woningcorporaties en vele anderen, die uiteindelijk een beter bestaan opleverde voor de betrokkenen. Maar ook kostenbesparingen door minder criminaliteit en overlast op straat. Een ander voorbeeld: diverse projecten waarin wordt samengewerkt tussen de sector van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Ook in zulke projecten slaat men twee vliegen in een klap: men voorkomt arbeidsverzuim of brengt langdurig werklozen weer terug aan het werk, terwijl tegelijkertijd hun psychische en fysieke gezondheid verbetert. Met daardoor minder kosten voor werkgevers, sociale diensten en zorgverzekeraars.'

Moedig leiderschap
'Samenwerken vereist moedig leiderschap', stelt Donker. 'We zien al heel veel moedige leiders op de werkvloer die samenwerkingsprojecten van de grond tillen. Vaak tegen de verdrukking in. Dat is fantastisch, maar wat zij nodig hebben is moedig leiderschap op een ander niveau. We zien een enorme verkokering die het samenwerkingsinitiatieven vaak heel erg moeilijk maakt. Het lukt vaak uiteindelijk wel, maar er is nauwelijks stimulans en vooral veel hinder van het oerwoud aan procedures. Ik roep al die mensen die aan de knoppen van onze regelgeving en financiering zitten op om moedig leiderschap te tonen. Geef veel meer scharrelruimte om dit soort samenwerking te creëren.'

Beweging
STG/Health Management bood tijdens het Toekomstforum een podium aan dit initiatief en benadrukt dat inbreng van meer spelers nodig is om een beweging te laten ontstaan. Directeur Annemiek Goris: 'De zorgsector staat voor moeilijke keuzes. Er is moed nodig om de toekomst te willen kennen in deze tijden van crisis. En om de toekomst voor je eigen organisatie in relatie tot de bredere samenleving te sturen.'

Meer informatie:
STG/Health Management Forum
Filmpje met Marianne Donker
Interessant boek over samenwerking: de Münchhausenbeweging.

Reageer op dit artikel