nieuws

‘Scholing werknemers betalen uit nieuwe spaarloonregeling’

Geen categorie

De spaarloonregeling zou zo omgevormd moet worden dat investeren in scholing voor werknemers voordelig uit dat potje betaald kan worden. Daarnaast moeten investeringen in menselijk kapitaal ook op de balans van de onderneming zichtbaar worden. Dat vindt vakbond De Unie, zo schrijft De Telegraaf. 

Volgens de krant is het één en ander vervat in een interne notitie over arbeidsmarktbeleid en investeren in werknemers. Het stuk benadert investeren op twee manieren: enerzijds moet het aantrekkelijker worden voor werkgevers en anderzijds ook voordeliger voor werknemers. Schrijver van de notitie is Rob Kars, directeur van Unie Services, de werkmaatschappij van de bond. Hij stelt voor om opleidingskosten voor bedrijven te betrekken bij de vennootschapsbelasting, die ondernemers jaarlijks betalen over de belastbare winst.

Kars: "De opleidingskosten, buiten en binnen het bedrijf, moeten op de één of andere manier in geld worden uitgedrukt. Vervolgens mogen bedrijven die kosten aftrekken van de belastbare winst. Door een plafond in te bouwen kun je de uitgaven binnen de perken houden, en als je ook een maximumgrens stelt aan de loonsom, kun je met name mkb-bedrijven hiervan laten profiteren. Want juist dáár is het belangrijk om direct de werkgelegenheid te stimuleren."

Om werknemers een zetje te geven heeft Kars zijn oog laten vallen op de spaarloon- en levensloopregeling. Het kabinet is van plan om deze twee samen te voegen tot een vitaliteitsregeling. Daarbij wordt het verboden om het opgespaarde verlof nog vlak voor pensionering op te nemen. Kars heeft een ander voorstel. Hij wil onderscheid maken in hoe zwaar verschillende zaken waarvoor gespaard wordt, belast zijn.

(Bron: De Telegraaf)

Reageer op dit artikel