nieuws

Snelle afname drie- en meerbedskamers in zorghuizen

Geen categorie

Het aantal meerbedskamers in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt rap. In een jaar tijd is het aantal plaatsen in kamers met drie of meer bedden met ruim een derde gedaald tot 5600. Dit meldt brancheorganisatie ActiZ.

Het aantal meerbedskamers in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt rap. In een jaar tijd is het aantal plaatsen in kamers met drie of meer bedden met ruim een derde gedaald tot 5600. Na 2012 zullen dat er nog 1300 zijn. De sector heeft een grote inspanning geleverd om dit voor elkaar te krijgen. Dit schreef demissionair minister van Volksgezondheid Klink (CDA) woensdag 13 oktober 2010, op zijn laatste werkdag, aan de Tweede Kamer. In het kader van de privacy van bewoners wordt sinds 1998 gestreefd naar vermindering van het aantal meerpersoonskamers in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Drie- tot zesbedskamers
In januari 1998 waren er nog bijna 28 duizend plaatsen in meerbedskamers in de verpleeg- en verzorgzorghuizen. Het ging daarbij om drie- tot zespersoonskamers. Nu zijn dat nog 5600 plaatsen. Dat is een derde minder dan een jaar geleden. Klink schrijft de daling toe aan de stimuleringsmaatregel voor de bouw die het kabinet in het voorjaar van 2009 afkondigde. Daardoor kwam 160 miljoen euro extra beschikbaar voor bouw in de zorg.

Ambitie
De ambitie was om in 2010 alle plaatsen in drie- en meerbedskamers te vervangen door tweebedskamers. Hoewel deze doelstelling niet gehaald is, is voormalig minister Klink tevreden over de geboekte voortgang. Een deel van de vertraging in de voortgang is volgens Klink terug te voeren op de huidige financiële crisis en de veranderende regelgeving op het terrein van de financiering van de kapitaallasten. Daarnaast wijst hij op de complexiteit en tijdrovendheid van het realiseren van nieuw- en/ of verbouwplannen en in sommige gevallen te weinig daadkracht bij de zorgorganisaties om verbetertrajecten door te voeren.

Dwang
De meeste verpleeg- en verzorgingshuizen met meerbedskamers hebben plannen voor afbouw. Wanneer het ministerie van VWS vindt dat zij onvoldoende inspanning verrichten om de resterende drie- en meerbedskamers te vervangen, kan het ministerie de erkenning van de zorgorganisatie intrekken.

Voortgang
ActiZ is verheugd over de resultaten van de sector. ActiZ blijft de voortgang van de bouwplannen volgen en roept haar leden op om bij eventuele problemen rond de voortgang tijdig bij VWS aan de bel te trekken.

Reageer op dit artikel