nieuws

‘Tekort aan artsen voor gehandicapten’

Geen categorie

Er is een groot tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (avg's). Op dit moment zijn er 22 vacatures. Zorgelijk is bovendien dat ruim de helft van de 175 geregistreerde gespecialiseerde artsen ouder is dan 50 jaar en op relatief korte termijn het vak zal verlaten.

Dat meldt Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, die donderdag 14 oktober 2010 haar intreerede houdt als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens Van Schrojenstein Lantman zitten tegenwoordig in elke huisartsenpraktijk tien tot vijftien mensen met een beperking. Dat komt omdat dergelijke patiënten steeds vaker in kleinschalige woonvoorzieningen in een alledaagse woonomgeving gaan wonen in plaats van in grote instellingen.

Juiste diagnose
In Nederland hebben ongeveer 115.000 mensen een verstandelijke beperking. 'Gewone mensen met bijzondere gezondheidsproblemen, of met gewone problemen die ze op een bijzondere wijze presenteren', aldus de nieuwe professor. Niet zelden mist een arts de juiste diagnose bij deze patiënten, omdat de klachten te snel worden toegeschreven aan hun beperking. Het echte gezondheidsprobleem blijft dan onbehandeld.

Vaker naar huisarts
Mensen met een beperking komen vaker per jaar bij de huisarts, omdat ze minder goed in staat zijn zelf een oplossing voor een relatief eenvoudige klacht te bedenken. Daarnaast heeft de groep specifieke problemen als epilepsie, overgewicht, schimmelinfecties en diabetes. Preventieprogramma's als de screening op baarmoederhalskanker en het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen bereiken hen niet, omdat ze folders niet begrijpen. Bovendien zijn de patiënten vaak erg arm, omdat ze van een uitkering moeten leven maar veel extra kosten hebben door hun beperking.

Op afroep
Van Schrojenstein Lantman pleit voor avg's die op afroep beschikbaar zijn als de gewone huisarts twijfelt. De avg zou deel moeten uitmaken van een zorgketen, die begint met een speciaal opgeleide verpleegkundige die als medische vraagbaak voor deze patiënten optreedt. De hoogleraar gaat een academische werkplaats inrichten die wetenschappelijke onderbouwing voor de zorgketen levert.

Reageer op dit artikel